تصویر آهنگ شاهینم از شاهین نجفی

متن آهنگ شاهینم از شاهین نجفی

آلبوم: Shahinam

Shahinam

👁 ٣٣٨٠
امتیاز ٧.٢ از ٥ نظرShahinam translate

من جمع نقیضینم البته که شاهینم

من جمع نقیضینم البته که شاهینم

هم بددهن و لاتم هم با ادب و مومن

همجنسگرا تا ته زنباره و بی دینم

من جمع نقیضینم البته که شاهینم

هم قاتل و هم دزدم هم فاسد و عیاشم

هم قاطی و جوگیرم هم بزدل و کلاشم

هم خار به چشمان یک عده قرمساقم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

هم عاشق و روشنفکر هم سطحی و فحاشم

من جمع نقیضینم البته که شاهینم

هم ضدزن و لمپن هم کول و فمینیستم

هم در پی سرمایه هم شر و آنارشیستم

هم در پی تحریک اذهان عمومی ام

هم دشمن مردم هم عامی و پوپولیستم

من جمع نقیضینم البته که شاهینم

"در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم"

متن آهنگ شاهینم از شاهین نجفی

هم اهل دیالوگ هم گه توطئه میچینم

موساد و ام آی سیکس و ساماوا سی آی ایبا عینک گاندی و در فرمت پوتینم

من جمع نقیضینم البته که شاهینم

هم قارى قرآن و هم كافر و ديوانه

فحش از خزه در خارج لعن از خر در خانه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background