تصویر آهنگ شاه دوماد از شاهین نجفی

متن آهنگ شاه دوماد از شاهین نجفی

آلبوم: Jens Sevom

Shah Doomad

👁 ١٠٣٩٧٨
امتیاز ٧.٥ از ١٠٢ نظرشاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز

شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز

بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز

سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز

سر راه کنار برین دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

مادیون سم طلایی عروس چه رامشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

مادیون سم طلایی عروس چه رامشه

راه مره یواش یواش مدنه عروس سوارشه

زیره روبند زری چشم عروس به یارشه

سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

به سر عروس خانم شاباش کنن نقل و نبات

متن آهنگ شاه دوماد از شاهین نجفی

به سر عروس خانم شاباش کنین نقل و نبات

یله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب میاد

همگی کف بزنیدو باهم بگین شاباش شاباشهمگی کف بزنید و باهم بگین شاباش شاباش

سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه

سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

user avatar
 
0
مرده عروسی عشقش خونده😔💔

user avatar
مهدی
 
5
عالی

user avatar
zara
 
3
عالی
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background