متن آهنگ سارینا از شاهین نجفی

آلبوم: Illusion

Sarina

👁 ٦١٤٨
امتیاز ٩.٦ از ٥ نظرتو تو تخت خودت خوابیدی و راحتی غذات یه وقتی داره و خوابت ساعتی

مدرسه میری و شانست واسه زندگیبالاس نمیشه ردش کنی دایی سخت نگیر

یه بابا داری که مث شیر پشت سرت مامانی که قلبش با قلب تو می تپه

حالا بزرگ تر می شی و می بینی زندگی چطور آدم و خم میکنه دایی سخت نگیر

دایی قدر اون چیزی رو که داری داشته باشزندگی مث رنگ و قلم و تو نقاش

هر جور رنگش کنی همون جور میمونهنشه جغد شومی تو بومت بخونه

نشه سفیدیه چشمات یه روز خون بشه نشه صورت قشنگت گلگون بشه

دایی یاد بگیر همه چی رو تجربه کنیولی تو بعضی راها دیگه برگشتی نیس

به هر دستی که دس دادی دست تو بپادایی بترس از گرگای آدم نما

تن لختتو بده به کسی که روح لختشو هدیه میده بهت و پاش میاُفته

دایی بپا بکارت روحت خط نخورهاین یکی پرده رو نمیشه دوخت دوباره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اگه نخونی و ندونی پس زود خام میشی سرتو بالا نیگه دار نشه رام شی

نگی روسری روسرت محدود شدی حدود و تو تعیین می کنی زندگی یعنی

زندونی که آزادیت دست خودت مگه کوه و میشه به بند کشید دایی

سارینا بیا ببین داییتو دوباره گلی که کاشته امروزفقط یه خارسارینا قصم همیشه گریه داره

سارینا سارینا سارینا

نشه اخم کنی بهاون دختر بچه ای که گلی داره تو دستشو می خواد بهت

بفروشهروبرگردونی و با خودت بگی فرق داری حتما آره فرق داری دایی

اون یه بچه کارگره از پایین شهرفقر و ترس و سیاهی همراهشن

باباش معتاد دایی ببین صورتشو جای سرخ سیلی سرد پدرشو

فقط نه سال داره تو مدرسهنیستو طعم تلخ کارو به دوش کشیده و

متن آهنگ سارینا از شاهین نجفی

گلی که پرپر میشه تو دست مشتریاون گلی که با تلخی ازش می خری

واسه اون گل نیست یه لقمه نونه ضامن اینکهکتک نخوره تو خونه

نپرس تقصیر کیه خودت می فهمی نپرس قصه اش طولانیه دایی زمین_پر از آدمایی که کار میکنن و یه عده ای فقط پول دارن یه مشت عقده ای

که از کار کارگرا کاخ ساختنو چه کسایی تو این راه جون باختنو

این چیزارو به دیگرون بگی بهت میخندن آخه زشتیم عادت میشه واسه آدم

ولی تو قصه ی خودتو بکش نقاشبزار هر کی هر چی هس باشه تو خودت باش

سارینا بیا ببین…….

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background