تصویر آهنگ رکسانا از شاهین نجفی

متن آهنگ رکسانا از شاهین نجفی

آلبوم: Radikal

Rocksana

👁 ٣١٧٢
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرزخم بر کف دستان

صلیبم روی دوشم یهودا زیر گوشم

به مریم که مادرم مرد خدای را در خروشم

سر میروم از سرم

که با جادهها گریههای های های های های میشوم به حال و فرارو رو رو رو رو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تا بگیری یک امن ناکجا

تا بمیری بمیری بمیری بمیری و

ارام بگیری

چشمها خنجرند در خفا

دهانها بیپدر مادرن

متن آهنگ رکسانا از شاهین نجفی

امن تنها کفن است غربت حقیقی وطن استکسی دیگر چرا باید بماند

براین گور تهی مرثیه خواند

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background