تصویر آهنگ نینوش از شاهین نجفی

متن آهنگ نینوش از شاهین نجفی

آلبوم: Hich Hich Hich

Ninoush

👁 ٣١٧٣
امتیاز ٧.٣ از ٣ نظرمنو به حال خودم بذار، این مَردو

منو تمام پلشتیِ این دردو

که قد تمام کرم های عالم دوستَت دارم

که قد تمامیِ دوش ها میبارم

که درد میکشم قد پریود های هفت روزِت

که سردرد میکنم به سردردهای مرموزت

که با صدای تو

قطع کنم؟ ، نه بمان هنوز

که دوستم داری کمی بیشتر از دیروز

که لای سینه های تو بی هوا گریه شَوم

که مست توی کوچه های غمت بِدَوَم

که لای سینه های تو بی هوا گریه شَوم

که مست توی کوچه های غمت بِدَوَم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ببین این تختِ خوابِ شکسته دائم استرس داره

ببین این چراغِ خوابِ سوخته هم هنوز بیداره

ببین بَنان چطور با صدای من بغض کرده

که اشک های سرِ شب تازه اول کاره

به مادرت بگو نَفست چقدر غمگین است

که حبسیده در خود و رمز جان کندنش این است

که رو به روی آب نشسته سراب میبیند

فقط شکنجه شکنجه عذاب میبیند

که لای سینه های تو بی هوا گریه شود

که مست توی کوچه های غمت بِدَود

که لای سینه های تو بی هوا گریه شود

که مست توی کوچه های غمت بِدَود

متن آهنگ نینوش از شاهین نجفی

همیشه به اندازه ی یک یتیم خواب میدیدی

تو از نبود و من از بودِ پدر ترسیدیم

میان داشته ها هر دو بی پدر بودیم

میان سکته و سرطان هر دو دَربِدَر بودیمبه جان تو بانو نخورده مست بیهوشم

تو فرض کن درد تکیلاست که مینوشم

تو فرض کن این آخرین بیت شعر من باشد

که ضجّه میزنم و مینویسم و نی،نینوشم

که ضجّه میزنم و مینویسم . .

که ضجّه میزنم و مینویسم . .

که ضجّه میزنم و مینویسم . .

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background