تصویر آهنگ نگفتمت نرو از شاهین نجفی

متن آهنگ نگفتمت نرو از شاهین نجفی

آلبوم: Hich Hich Hich

Nagoftamat Naro

👁 ٨٠٢٥
امتیاز ١٠.٠ از ٥ نظربه گوش و پرده پاره شاعری که کم نشست و ایستاده با دهان باز و نعره در فشنگ شعر عاصی و

تصور ترانه لای پای خایه جای پوتین و سیل سیلی روی ریش و ریشه و جوانه های خون روی لب خراش زیر چاه

نگفتمت نرو گلایل این زمین به قدر یک کفن کفاف ریشه نمی دهد

نگفتمت که جز بوی چرک چاک سینه های خالی از قلب در فضا نمی دمد

نگفتمت که این جماعت جریده با خط و رد وحشی نگاهت غریبه اند

نگفتمت که جای بوسه آلتی کریح بر دهان سرخ آتشت می نهند

نگفتمت نرو (نرو)

نگفتمت هرآنچه گفتی و نوشته ایم کشک بود

نگفتمت نرو که رفتنت نتیجتا اشک بود

نگفتمت تو هم به گور جد خلق گشنه بخند

نگفتمت که حال کن طبیعتا میان این همه جسد بگند

که خر شو

که کر شو

که کور شو

دهان را ببند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

این چنین هوا پس است و هرکه سوی خویش داره

دم نزن سکوت کن که گفتن تو نیش داره

این چنین هوا پس است و هرکه سوی خویش داره

دم نزن سکوت کن که گفتن تو نیش داره

نگفتمت بشین کنار من کنار گل

بوس هست

بوس هست

شب صفاف جمعی و

وحوش سیاسی و

جاسوس عن

عن تو لک تو لک

مبارزِ مدافعِ حقوق *** هست

فقط اعتماد کن بمان

نگفتمت نرو بمان

متن آهنگ نگفتمت نرو از شاهین نجفی

کنار هم بشین به حال هم بغض می کنیم

نگفتمت چگونه در میانه ول معطلیم

ببین چگونه در زیر آب زار می زنیم

نگفتمت هرآنچه گفتی و نوشته ایم کشک بود

نگفتمت نرو که رفتنت نتیجتا اشک بودنگفتمت تو هم به گور جد خلق گشنه بخند

نگفتمت که حال کن طبیعتا میان این همه جسد بگند

ولی تو خر نمی شوی

ولی تو کر نمی شوی

تو نبض و حلق خلق هر ترانه ای

که بر بار

بر دار

می شود

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background