تصویر آهنگ ناگهان از شاهین نجفی

متن آهنگ ناگهان از شاهین نجفی

آلبوم: Hich Hich Hich

Nagahan

👁 ٤٩٨٥
امتیاز ٦.٠ از ٧ نظرناگهان زنگ میزند تلفن، ناگهان وقت ِرفتنت باشد

مرد هم گریه میکند وقتی، سر ِمن روی دامنت باشد

بکشی دست روی تنهاییش، بکشد دست از تو و دنیات

واقعا عاشق خودش باشی، واقعا عاشق تنت باشد

روبرویت گلوله و باتوم، پشت سر خنجر رفیقانت

توی دنیای دوست داشتنی!!، بهترین دوست، دشمنت باشد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دل به آبی آسمان بدهی، به همه عشق را نشان بدهی

بعد،در راه دوست جان بدهی، دوستت عاشق زنت باشد!

چمدانی نشسته بر دوشت، زخمهایی به قلب مغلوبت

پرتگاهی به نامِ آزادی، مقصد ِراه آهنت باشد

عشق مکثیست قبل ِبیداری، انتخابی میانِ جَبر و جَبر

متن آهنگ ناگهان از شاهین نجفی

جام ِسم توی دست لرزانت، تیغ هم روی گردنت باشدخسته از انقلاب و آزادی، فندکی درمیاوری، شاید

هجده تیرِ بی سرانجامی، توی سیگارِ بهمنت باشد

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background