متن آهنگ متحد شوید از شاهین نجفی

Mottahed Shavid - Radikal

- 2 👁

موضوع: سیاسی - اعتراضی
خانه به دوشان جهان متحد شوید فاحشگان بینشان متحد شوید کولبران بیمادیان متحد شوید کوکودکان خیابان متحد شوید کوکوروشان رنجبران متحد شوید کار ننگ است... متحد شوید تاره چوفنگ است... متحد شوید عرش کور است... متحد شوید اشک زور است... متحد شوید شعر پشم است

واقعه خشم است درد نان است مفت جان است تنبان بدرید از شادى از این همه آزادی در این شب رویایی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
بانکها را بزنید منفجر شوید منزجر شوید با قلبى کوچکتر از مشت با چشمانى مشتعل من قافیه اى سرگردانم میخوانم میخوانم میخوانم میخوانم از دود از تو دویدم از تو از تو

شلیک میشوم در مغزم میدانم میدانم میدانم میدا. هیچ راهی هیچ چاهی هیچ آهی download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه