متن آهنگ مرگه نازلی از شاهین نجفی

Marge Nazli

👁 ١٩٢١نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شکفت.ه

در خانه، زیر ِ پنجره " گُل داد یاس ِ پیر.ه

دست از گمان بدار!ه

با مرگِ نحس پنجه میفکن!ه

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار..ه

نازلی سخن نگفت؛

سرافراز

دندانِ خشم بر جگر ِ خسته بست و رفت...ه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نازلی! سخن بگو!ه

مرغ ِ سکوت، جوجه ی مرگی فجیع را

در آشیان به *** نشسته ست!ه

نازلی سخن نگفت؛

چو خورشید

از تیره گی برآمد و در خون نشست و رفت...

نازلی سخن نگفت

نازلی ستاره بود

متن آهنگ مرگه نازلی از شاهین نجفی

یک دَم درین ظلام درخشید و جَست و رفت...ه

نازلی سخن نگفتنازلی بنفشه بود

گُل داد و

مژده داد: زمستان شکست! ه

و

...رفت

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background