تصویر آهنگ اینگونه از شاهین نجفی

متن آهنگ اینگونه از شاهین نجفی

آلبوم: Tramadol

Ingooneh

👁 ٢٦٨٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظراز فحش راننده تاکسی به من

از متلک جنسی من به زن

از بوق ممتد و بی اختیار

از *** گاز یه موتور سوار

از آب میوه و طعم اسید

احساس رخوت و دردی شدید

در مهره های کژ تو کمر

از این دم و بازدم بی ثمر

احساس خوب کمی خودکشی

یا سیم آخر و آدم کشی

اعدام این زن زیر پتو

با طعم خوابیدن از رو به رو

خط روی ماشین همسایه ها

تعقیب روز و شب سایه ها

هر شب *** به یک خاطره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

از هم دریده شدن یکسره

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

سیل عرق زیر این روسری

چشمان هیز دو تا مشتری

تشویشم از خشم تند پدر

عاشق شدن زیر خط خطر

آتش شدن زیر حجم تنت

با بوی تند پس گردنت

سنگینی چشم تو روی

متن آهنگ اینگونه از شاهین نجفی

من آثار چنگ تو روی بدن

در جنگ مغموم دیوانه ها

آوار معصوم این خانه ها

در پشت لرز لب سرخ من

این بوسه را با تو آتش زدنرویای بیهوده بوسه ها

ماهی شدن پیش این کوسه ها

با سوز در سوگ تو سوختن

در حکم یک نعره لب دوختن

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background