تصویر آهنگ هرشب از شاهین نجفی

متن آهنگ هرشب از شاهین نجفی

آلبوم: Tramadol

Harshab

👁 ٨٥٥٨
امتیاز ٩.٢ از ٥ نظردارد صدایت می زند بشنو صدایم را

بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را

هر بوسه ات یک قسمت از کابوس هایم بود

از ابتدا معلوم بودم انتهایم را

در هر خیابان گریه کردم گریه من را کرد

شاید ببیند شوهر تو اشک هایم را

حالا منم که پاک کرده ردّ پایم را

می کوبم از شب ها به تو سردردهایم را

دارم تلو دارم تلو از نیستی مستم

حالا «دکارت» مسخره ثابت کند هستم

روحت دو قسمت شد میان ما ترک خوردی

خوردی به لب هایم مرا نان و نمک خوردی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

بوسیدمت، بوسیدمت، بوسیدمت از دور

هر شب کتک خوردی، کتک خوردی، کتک خوردی

دست مرا از دورهای دور می گیری

داری تلو داری تلو از درد می میری

خاموش گریه می کنی بر سینه ی دیوار

با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار

باید بخوابی توی آغوشی که مجبوری

داری تنت را داخل حمّام می شوری

با گریه، با خون، با صدای شوهرت در تخت

کز می کند کنج خودش این سایه ی بدبخت

«من» باختم اما کسی جز «ما» نخواهد برد

متن آهنگ هرشب از شاهین نجفی

بوی مرا این آب و صابون ها نخواهد برد

روحت دو قسمت شد میان ما ترک خوردی

خوردی به لب هایم مرا نان و نمک خوردیبوسیدمت، بوسیدمت، بوسیدمت از دور

هر شب کتک خوردی، کتک خوردی، کتک خوردی

حس کن مرا در «دوستت دارم» در گوشت

حس کن مرا در شیطنت هایم در آغوشت

حس کن مرا در آخرین سطر از تشنج هام

حس کن مرا حس کن مرا که مثل تو تنهام

دارد صدایت می زند بشنو صدایم را

بیرون بکش از زندگی و مرگ پایم را

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background