متن آهنگ حرف زن از شاهین نجفی

آلبوم: Illusion

Harf-e-Zan

👁 ٢٩٣٣
امتیاز ٩.٣ از ٣ نظرنزن، به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریفه صورت این زن

به خدا همهی تنم اینجا داره میلرز ه کی گفته پسرامون اوباشن، دخترامون هرزه؟

آره این درد مث یه غده تو سینهمه گمون نکن هرچی میگم از روی کینهمه

این یه شعر نیست، این یه بغض خفه شده س ترانه نیست این، یه فریاده تو بنبست

این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره تو عمق فاجعهی صورت خونینت میبره

تو چشات از حادثه سیاهه، میدونم میگن نفس بودنت گناهه، میدونم

تو مث مرواریدی ، اما نه واسه زینت ظریفی، زیبایی، گرونی... اینه صحبت

آدما مریضن، تو بودنت سلامت داره آره تو گناهی؛ گناهی که برکت داره

آره میجنگم واسه هر چیزی که مال منه اسلحهم صدامه، بلند میشه این حق زنه

نمیخوام برام نقش یه دلسوزو بیای بیخود میگی ضعیفم، من شیرم، تو کجایی؟

دیگه نمیخوام واسهم مرثیه سر کنی همین شعرم میشه واسه تو یه تودهنی

نگاه نکن روسری رو سَرَمه، این جبره من معتقد نیستم که راهحلش صبره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

این یعنی حقمه زندگی، من یه آدمم بگو میخوام ببینم، بگو تو چی از تو کمم

بذار دو دقیقه بگم مث یه زن حرفمو آدم آدمه، تو باید بفهمی دردَمو

قدّ یه تاریخ حقمو گرفتن و بردن نوبتی هم نوبتمه، قدیمیام مردن

تو حق داری هرچی میگی، قانون طرفِته قانون میگه بزن، زدن فقط حرفِته

این سر واسه شکستنه، آره درد میکنه بزن، منم حرف میزنم ببین کی جون میکنه

نمیخوام مث همیشه بشنوی گریهمو تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسمو

باور کن از تو کتابا اسم مردو خط زدن آدما امروز دوجنسن: یا نامردن یا که زن

آدما امروز دوجنسن: یا نامردن یا که زن آره میجنگم واسه هر چیزی که مال منه

اسلحهم صدامه، بلند میشه این حق زنه آره میجنگم واسه هر چیزی که مال منه

من واسهت چی هستم تو این دنیای وحشی؟ یه چیز میگم زانو بزنی، کم بیاری، تا شی

متن آهنگ حرف زن از شاهین نجفی

این آدمیت نیست، مغزتون تو کمرتونه بهتره بچرین، هرزگی آب و نونِتونه

عشق براتون یه حرفه، مضحکه، توخالیه بچه خونه خونواده یه چیزه پوشالیه

اما من گرونم، قیمتم بالا خونَمه آسون به دست نمیاد، این بسته به جونَمههر وقت که اراده کردی برات مادر شدماگه جنگ بود پا به پات جنگیدم، خواهر شدم

آره این زن خرد و شکسته همسرته آره این زن که حالا نمیشناسی تو، زنته

تجاوز یعنی همین، هر کاری که خواستی کردی با توهین و تشر و توسری کی گفته که مردی؟

یه روز میشه که تو نمیتونی بگی چی بپوشم من عروسک نیستم که شخصیتمو بفروشم

من پوششم عوض میشه، تو سطح قضیه اینه تو با مغزه که میکنی که تا قیامت همینه

دیگه سنگِ هیچ دستی سرمو نمیشکونه کسی دیگه تو گوشم آیهی وحشت نمیخونه

تنم لگدمال نگاه هرزگیها نمیشه این یه عزم جزمه، طوفان و خاک و آتیشه

این یه عزم جزمه، طوفان و خاک و آتیشه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

user avatar
طاها
 
0
عالی من تمام اهنگ هاشو دارم
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background