تصویر آهنگ Facepook از شاهین نجفی

متن آهنگ Facepook از شاهین نجفی

آلبوم: Hich Hich Hich

👁 ٨٤٧دنیا خلاصه شده امروز توی لپ تابم

شب تو فیسپوک بیدار و روز بیخوابم

مثل دیونه ها چک میکنم همش ایمِیلامو

تو گویا به بالا ترین شکل میریزه آبم

از چشمی که به دار میکشه عکسارو تو نت

بعد به خودم حتی فرهاد هم میخندم

حدس میزنم هفته دیگه کی رو میگیرند

زنم خواب من محکم در دست شویی رو میبندم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم

گیج و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم

مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم

گیجم و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم

مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم

یکی جلوم ردیف میکنه جسد بیانیه هارو

یه بار امضا میکنم و صد بار امضا میکنه مارو

همه رنگنو همه یه شکلاً موج موج موج

ببین چطوری ترانه قی میشه از گلوی این یارو

شعر ته میکشه خشک میشه گیتارم

میگن بنویسم نشون بدم یه چیزی هست بارم

کم میشم گم میشم توی عقده جنسی یک زن

یه دادگاه برا من به جرمی که بیدارم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم

متن آهنگ Facepook از شاهین نجفی

گیجم و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم

مثل کرمی کهتو پیله به خودم میتابم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم

گیج و بد جوری انگار بیتابمدیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم

مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم

گیجم و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم

مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم

وقتشه بلند شم بنویسم میخوابم

گیج و بد جوری انگار بیتابم

دیگه خودمم دلیل اشکامو نمیفهمم

مثل کرمی که تو پیله به خودم میتابم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background