تصویر آهنگ بکنیم از شاهین نجفی

متن آهنگ بکنیم از شاهین نجفی

آلبوم: Hich Hich Hich

Bokonim

👁 ٣٩١٩
امتیاز ٧.٢ از ٥ نظرپالام پولوم پلیچ

باز دست تو رو شد

که گرگ هستی و باید فرار را بکنیم

به جای دورتری از حیات از خانه

کنار جاده ي فرعی قرار را بکنیم

بدون هرچی اضافیست پیش هر اتوبوس

بایستیم و با هم سوار را بکنیم

درون صندلی سفت پشت شیشه ی مات

دچار دلهره ها انتظار را بکنیم

به ناکجا برسیم از کجا ادامه دهیم

در ایستگاه سر شب قطار را بکنیم

با چشم های بسته تا ته جهان سفری

با گونه های خیس از شیطنتت خندیدن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

از تو به توی کسی که بوی کفن میداد

جهان لیلی بود و جنسیتش رو نفهمیدن

دوتا دونه بدون بلیط و بدون مقصد که

میان هدفون قرضی نوار را بکنیم

دوباره شهر پر از رفت و آمد و آدم

کنار مترو تصویر غار را بکنیم

پیاده از اتوبان شلوغ رد بشویم

جلوی خط چین ها اختیار را بکنیم

درون ساندویچی پشت میز خورده شویم

و بعد یک جا شام و ناهار را بکنیم

شب است هر دو به یک خواب خوب محتاج

که زیر پل بغل هم فشار را بکنیم

که بیخیال تموم اضافه ها تنهام

متن آهنگ بکنیم از شاهین نجفی

مدام زندگی خنده دار را بکنیم

یواش میزنی از پشت سر به من دستی

که گرگ هستی و باید شکار را بکنیم

با چشم های بسته تا ته جهان سفریدنبا گونه های خیس از شیطنتت خندیدن

از تو به توی کسی که بوی کفن میداد

جهان لیلی بود و جنسیتش رو نفهمیدن

با چشم های بسته تا ته جان ریدن

با گونه های خیس از شیطنتت خندیدن

از تو به توی کسی که بوی کفن میداد

جهان لیلی بود و جنسیتش رو نفهمیدن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background