متن آهنگ بیا از شاهین نجفی

Bia - Tramadol

- 2 👁

ژانر: راک - فولک

موضوع: سیاسی - عشق
کی زندگی همش غمه کی زندگی همش غمه کی زندگی همش غمه همش غمه همش غمه همش غمه بیه مره یاری بدن بیه مره یاری بدن می دیل دیل داری بدن کی زندگی همش غمه کی زندگی همش غمه ایدونیا غم می همدمه ایدونیا غم می همدمه ننی چجور غم دارمه ننی چجور غم دارمه

تره می ور کم دارم می آرزو می دیل خوشی می آرزو می دیل خوشی هنه کی تو بئی نیشی هنه کی تو بئی نیشی download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
حرفه باز بوگوفتمه حرفه باز بوگوفتمه فرس مره بوسختمه بوسختمه چره نئیی تو چره نئیی تو بئی دوباره پا گیرم بئی دوباره پا گیرم تی دستانه حنا گیرم حنا گیرم اگر بئی تو

اگر بئی تو بیا مره یاری بدن بیا مره یاری بدن می دیل دیل داری بدن کی زندگی همش غمه کی زندگی همش غمه کی زندگی همش غمه همش غمه همش غمه همش غمه download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه