متن آهنگ بد از شاهین نجفی

Bad - Tramadol

- 4 👁

ژانر: راک - رپ

موضوع: عشق - دل شکستگی
¤ اصلا من بعد اصلا من بد ¤ ¤ اصلا من بعد اصلا من بد ¤ ¤ اصلا من بعد اصلا من بد ¤ ¤ اصلا من بعد اصلا من بد ¤ چیزت را به من نگو چیزت را به من نده با پنجره بخواب ای سنگ جان من من روی یاد تو که یله شده بر آسمان خط می کشم با من تراوش روزانه ای ست که در نبود تو تکرار می شود تقصیر خواب نیست تقدیر ما تصادفی ست که به هیچ نمی ارزد ¤ اصلا من بعد اصلا من بد ¤ گوشت روی گاز مشروب روی میز ما چقدر غریبه شدیم که تو تحریک نمی شوی دیگر سیگار می کشی و تنت زیر زیرپوش سفید توریت شناور است

هیچ چیزت را به من نگو هیچ چیزت را به من نده لطفا بگذار گمان گندم نگات در ذهن لهجه دار من با شک به هستی عجین شود ¤ اصلا من بعد اصلا من بد ¤ اینجا که شعر هیچ غلطی نمی کند download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
من هم که مست کدام شعور ما همه چیز را در مبال خانه جا گذاشی اطرافمان مشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند و حقارتشان را در تصور تخریب ما زنده میکنند اینجا کسی نمانده که حتی شکایتی کند هیچ کس بزرگ نیست هیچ چیز عمیق نیست هیچ کداممان مهم نیستیم دیگر تنها سکوت سطحی خاک گرفته ی حجم این کتاب هاست که زنده است زمان دروغ میگوید تاریخ زنده نیست مکان توهمی است که ما درآن سِکس میکنیم چیزت را به من نگو چیزت را به من نگو

چیزت را به من نده چیزت را به من نده آرام گریه کن آرام نعره بزن سوتین سیاه تو سبز می شود ریشه می دهد من هم یواشکی درخواب تو راه می روم انگار نه انگار نیستی دیگر آه سانفرانسیسکوی سورئال من.آه پاریس بد نام شده آه فرانکفورت نفرینی.میلان خسته میلان تنها کلن کلافه بخند . بپاش . بشاش . بشاش. وانزلی که جا گذاشتمش download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه