متن آهنگ آسی از شاهین نجفی

Aasi - Tramadol

- 1 👁

ژانر: راک

موضوع: مذهبی - اعتراضی
تاریخ را چشمان من می سازد چونان عاصی ام که بر گرده ام بگذار تمامی معاصی جهان را من برده ی آزادی ام آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را می آزماییم بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم طاغی کیست؟ انسانی که نه میگوید اما نه گفتن او از سر انکار نفس نیست. او چون به نفس خود بیندیشد، آری میگوید. برده ای که تمام عمر فرمان گزارده، به ناگاه در میابد که نمتواند از فرمان تازه ای اطاعت کند. منظور او از نه گفتن چیست؟ در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود. همان در آغاز با خدا بود قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، ﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺒﻴنی، ﻳﺎ ﭼﻴﺰی ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺪﺍنی ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻢ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﻦ به چشم های تو بیخود نشست و سخت گریست و پرید توی میدان مین و شکست تابلوی ایست گذشت درگذشت و درآمیخت با طناب خزید توی خودش با گونه های خیس از آب نگاه کرد و هیچ را در اغوش خود فشرد

و پوزخند زد به زندگی و عاشقانه مرد به بوسه هایی که بوی زخم می دادند به زخم های چرک کرده که در یادند به یاد تو از در و دیوار طعنه خوردن به بوف کور کز کرده در تن من به موریانه گی و جان کندن در این چوب به بی صدا گریه کردن این مرد مصلوب download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست ما زنده کفن شده گانیم جز دریدن راهی نیست ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست ما زنده کفن شده گانیم جز دریدن راهی نیست خدای را ببر از یاد که براو پناهی نیست خدای را ببر از یاد که براو پناهی نیست نه نه نه نه

نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه معجزکی در کار نیست ما کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز نجات دهنده مرده است نجات دهنده مرده است نجات دهنده مرده است تاریخ را چشمان من می سازد چونان عاصی ام که بر گرده ام بگذار تمامی معاصی جهان را من برده ی آزادی ام download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه