متن آهنگ Dokhtar Kaboli از Shahab Tiam

آلبوم: One the Album...

👁 ١١٤از او بالا کفتر میایه

یک دانه دختر میایه

سیاه دو چشم جان جان تو من دیوونه کردی

آی دختر کابلی من یه ایرانی هستم

به خاطر تو دختر کوله بارم رو بستم

سیاه دو چشم جان جان تو من دیوونه کردی

بیا همدم من نرو از بر من

در این بخت جوانی تو شدی دلبر من

از او بالا کفتر میایه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

یک دانه دختر میایه

سیاه دو چشم جان جان تو من دیوونه کردی

من آمده ام تو را ببینم بروم

به تو گل دادم چرا نگرفتی پس

شاخه گل دادم چرا نگرفتی پس

چشم انتظارم بیا

دل بی قرارم بیا

از او بالا کفتر میایه

یک دانه دختر میایه

متن آهنگ Dokhtar Kaboli از Shahab Tiam

سیاه دو چشم جان جان تو من دیوونه کردیاز او بالا کفتر میایه

یک دانه دختر میایه

سیاه دو چشم جان جان تو من دیوونه کردی

از او بالا کفتر میایه

یک دانه دختر میایه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background