تصویر آهنگ تو بخند از شهاب مظفری

متن آهنگ تو بخند از شهاب مظفری

To Bekhand

👁 ٥٤عکست رو روو دیوار میکشم

سیگار پشته سیگار میکشم

اون چشمای نابت خیرست به من

هااا حالو روزمو ببینو بخند

یه لیوان چند تا قرص حاله من خوب نی نپرس

دیگه خستم از این همه درد هوو

ترکای دلم بغضمو قورت میدم بعد این همه درد شدم یه مرد

گریه نمیکنم تو بخند

دیگه بغض نمیکنم تو بخند

نگرانه من نباش تو بخند برام تو بخند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تنها موندم برات تو بخند

من مرد این شبام تو بخند

نگرانه من نباش تو بخند برام تو بخند

من ازت دارم یه چهار دیواری خاطره لعنتی

چطور از یادم بره خاطرت

یادمه چشامو میگرفتی تا بگم

اسمتو آغوشه تو میکردی ماله من

نیستی و میکشم عکستو گله من

گریه نمیکنم تو بخند

متن آهنگ تو بخند از شهاب مظفری

دیگه بغض نمیکنم تو بخند

نگرانه من نباش تو بخند برام تو بخند

تنها موندم برات تو بخندمن مرد این شبام تو بخند

نگرانه من نباش تو بخند برام تو بخند

تنها موندم برات تو بخند

من مرد این شبام تو بخند

نگرانه من نباش تو بخند برام تو بخند

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background