تصویر آهنگ I Need Your Love از Shaggy Mohombi Faydee Costi

دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Need Your Love از Shaggy Mohombi Faydee Costi

👁 ٢٣٩٥
امتیاز ٨.٧ از ٣ نظرYeah, luv, it's party time اره لو وقتی مهمانی است

Mohombi, Costi, Shaggy (rude boy) Mohombi, Costi, Shaggy (rude boyچ

Faydee translate

Habibi lei, Habibi lei, Habibi lei lei lei lei-lei translate

Habibi lei, Habibi lei, Habibi translate

I Need Your Love, I Need Your Love, I need your lalalalalala من به عشق تو نیاز دارم من نیار دارم لا لا لا لا

Let me love you, oh-oh translate

دانلود آهنگ I Need Your Love از Shaggy Mohombi Faydee Costi

If I love you, love me right back translate

The kind of love that keep you comin' back translate

If I love you, love me right back translate

Don't ever leave me, girl, don't do me that translate

So please (stay!), don't walk (away!) translate

Gimme another chance to love you the right (way!) translate

Girl, my true feelings pushing up translate

Woman, your love mi can't do without او شاباشش بو مل درهاتووان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Who *** I without you by my side? translate

Every little piece of my heart broken in the dark translate

Wishin' I could hold you now... translate

When you were *** for me, I was not there for you translate

I was too blind, couldn't see what you did for me translate

Now I don't know what to do translate

Ladi ladi ram tam, ladi ladi ram tam Ladi ladi ram tam, ladi ladi ram tam

I'll be right *** for you translate

Ladi ladi ram tam, ladi ladi ram tam Ladi ladi ram tam, ladi ladi ram tam

I'll be calling out for you, can you hear me? translate

(Toca toca latino!) translate

Habibi lei, Habibi lei, Habibi lei lei lei lei-lei translate

Habibi lei, Habibi lei, Habibi translate

(Quiero quie-ie, te quiero mi amor) translate

I Need Your Love, I Need Your Love, I need your lalalalalala من به عشق تو نیاز دارم من نیار دارم لا لا لا لا

متن آهنگ I Need Your Love از Shaggy Mohombi Faydee Costi

(Papi chulo) Let me love you, oh-oh من به عشق تو نیاز دارم

And every time that you think to leave translate

I'll be don't, don't, don't, don't go translate

And every time that you think of me translateI'll want your big bright smile, just glow translate

There's no "us" without you, girl translate

And when mi look inna mi future, see you, girl translate

My true feelings pushing up translate

Woman, your love me can't do without translate

Habibi lei, Habibi lei, Habibi lei lei lei lei-lei translate

Habibi lei, Habibi lei, Habibi translate

(Tengo baby) translate

I Need Your Love, I Need Your Love, I need your lalalalalala من به عشق تو نیاز دارم من نیار دارم لا لا لا لا

(Papi chulo) Let me love you, oh-oh من به عشق تو نیاز دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background