تصویر آهنگ Hey Sexy Lady از Shaggy Brian & Tony Gold

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Hey Sexy Lady از Shaggy Brian & Tony Gold

آلبوم: Lucky Day

👁 ٣٥٩٨٩
امتیاز ٩.١ از ١١ نظرSean Paul: Dedicated to all *** ladies تقدیم به همه دخترای *** و جذاب

Shaggy: Jamaican gal sexy پشمالو:. جامائیکایی دختر سکسی

Yeah mon!!! *** it up now, buff it up now, *** it up now آره دوشنبه!!! حالا آن را خنثی کن، حالا آن را ول کن، حالا آن را خنثی کن

Buff it up yo!!! ولش کن!!!

Uh! Sean Paul, Brian And Tony Gold may yuh know one time, Shaggy!!! اوه شان پل، برایان و تونی گلد ممکن است یک بار بدانند، شگی!!! ترجمه کردن اگ

[Sean Paul] A dutty yeah!!! شان پل] یک وظیفه آره!!!

[Hook: Brian & Tony Gold] + (Shaggy) (Sean Paul) translate

Hey Sexy Lady, I like your flow (Shaggy: Uh!) هی بانوی سکسی، من جریان شما را دوست دارم (شگی: اوه!)

Your body's bangin (SP: Yeah yeah) out of controoooooool!!! بدن شما بانگین (SP: بله بله) از کنترل خارج شده است!!!

(Shaggy: Brukout) You put it on me (SP: Uh uh) ceiling to floor translate

دانلود آهنگ Hey Sexy Lady از Shaggy Brian & Tony Gold

Only you can make me, scream and beg for moooooore!!! فقط تو میتونی منو وادار کنی فریاد بزنم و بیشتر التماس کنم

Her body's callin a bawlin got me a crawlin up this a wall and بدن او به یک باولین زنگ می زند، من را از این دیوار بالا می برد و

My size ain't small it's a tall and سایز من کوچیکه این که بلنده

Got them glimpse gal your clothes be a fallin آنها را دیدم که لباس‌های شما یک مترجم سقوط است

Her neighbor's callin a bawlin all this noise is so *** appallin صدای همسایه‌اش باولین این همه سروصدا است

They must believe we a brawlin آنها باید باور کنند که ما یک دعوا هستیم

Headboards band till early this a mornin هدبردها تا اوایل صبح می‌بندند

[Hook: Brian & Tony Gold] + (Shaggy) (Sean Paul) translate

Hey Sexy Lady (Shaggy: Uh!!) I like your flow هی بانوی *** (شگی: اوه!!) من جریان شما را دوست دارم

Your body's bangin (SP: Yeah yeah) out of controoooooool!!! بدن شما بانگین (SP: بله بله) از کنترل خارج شده است!!!

(Shaggy: Hot and *** gal) You put it on me, ceiling to floor (شگی: دختر داغ و جذاب) از سقف تا زمین آن را روی من گذاشتی ترجمه کردن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Only you can make me scream and beg for moooooore!!! فقط تو میتونی منو جیغ بزنم و التماس کنم مووووور!!!

Sexy, since from di first time mi a sight yuh mi nuh tell nuh lie سکسی، چون از اولین باری که دیدم یوه می نوه دروغ بگو ترجمه کردن

I and I, really waan fi get yuh needle eye من و من، واقعا وان فی گرفتن yuh سوزن چشم

Like di first time mi light up to get mi high مثل اولین باری که روشن می‌کنم تا بالا بروم

Gimme di bligh, girl yuh know yuh gotta comply بیام دی بلی، دختر یوه میدونی باید رعایت کنی ترجمه کردن

Don't, gimme di fight just gimme di try نکن، فقط باید تلاش کن

Nuh bodda shy, cau mi nah sell nuh somfy translate

One ting mi haffi tell yuh is di reason why یک چیز می هافی گفت به تو که چرا؟

Sean-A-Paul give har di love becau mi well superfly translate

Girl check mi, cau yuh dun know seh yuh *** mi translate

And mi waan fi give yuh this a lovin yuh directly translate

Yuh mek mi, get inna di vibe true yuh sexy translate

And yuh know yuh body perfectly translate

Shape and designer, girl can yuh handle di grind? کودوم دیزاینر و شیپری میتونی مسه تورو بسازه اخه

Nuff tings yuh put inna my mind cau girl yuh know yuh fine translate

Shaggy and Sean Paul nuh blind, so we haffi sing it one time translate

Big Will Yo! translate

I first met ya had a sense I was bound to get ya وقتی دیدم زد بالا

Gotta be honest ma I'm astounded with ya translate

Magazine Latina where I found your picture توی مجله لاتینا بود ک عکستو دیدم

Fat shout to my manager had to get ya فریاد کشیدم سره منیجرم ک باید تو رو بگیرم

Made contact sent the G4 for ya translate

My butler Carlos opened up my door for ya translate

Little picnic laid out on my floor for ya یه پیکنیک کوشولو روی زمین برای تو

متن آهنگ Hey Sexy Lady از Shaggy Brian & Tony Gold

Gimme the rock I'm a score for ya من برات امتیاز میارم تو فقط بده

Made a classic move were the rich and the famous مثل یه فیلم کلاسیک ک توش پولداران

Take you see places you don't know what the name is میبرمت جاهایی ک اسمشم نمیدونی?

Make you eat food you don't know what the name is مجبورت میکنم چیزیو بخوری ک اسمشو نمیدونی?

Lace you with designers you don't know what the name is translate

Go to buy a globe I could point you where Spain is translate

Take you to the airport to see where the plane is میبرمت فرودگاه ک ببینی هواپیما چیه⚠️

On a long flight, lay out where my aim is توی یه پرواز طولانی ،روی هدفم لم بدی?Shaggy, Sean Paul y'all know what the game is come on..... میدونی ک این سری قراره به صورت بازی انجامش بدیم

[Verse 4: Shaggy] + (Brian And Tony Gold) translate

Gal your extra *** like (Whoa) and you make me wanna say (Hi) تو خیلی *** ک من لال شدم و اینطوری ح ف میزنم

When you shake you shake it down (Low) وقتی تکون تکون میدی اونو

And your wicked to ras it nah (Lie) بعد مال خودتو ویکد کردی

Gal I like the way how you (Flow) everytime you passin me (By) چجوری میتونی از این همه جمالات بگذری دختر

Gal you wiggly jiggly and (Oh) and you wicked to ras it nah (Lie) تو گفتی ویگی جیگیلی و ویکد عش کردی عوضی

Hey Sexy Lady I like your flow آهای دختر سکسی! من تو رو دوست دارم

Your body's bangin, out of controoooooool!!! بادیه توبنگ میکنه و التماس های نا به جا و زیاد داره

You put it on me ceiling to floor تو اونو روی سقف کف گذاشتی

Only you can make me scream and beg for moooooore!!! فقط تو میتونی منو جیغ بزنم و التماس کنم مووووور!!!

Hey Sexy Lady I like your flow آهای دختر سکسی! من تو رو دوست دارم

Your body's bangin, out of controoooooool!!! بادیه توبنگ میکنه و التماس های نا به جا و زیاد داره

You put it on me ceiling to floor تو اونو روی سقف کف گذاشتی

Only you can make me scream and beg for moooooore!!! فقط تو میتونی منو جیغ بزنم و التماس کنم مووووور!!!

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

user avatar
 
0
واقعا عالی خونده من برای بار هزارم دان و گوش کردم چون خیلی خاطره دارم ازش
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background