متن آهنگ وارث از شادمهر عقیلی

آلبوم: Vares

Vares

👁 ٧٦با اینکه توی تقویم من و تو جز زمستون نیست

با اینکه زندگی کردن تو این شرایط آسون نیست

با اینکه آرزوهامون به خواب و رویا محدوده

تا می تونی تحمل کن که تا بوده همین بوده

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم

گذشته، حال، آینده، من و تو وارث دردیم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم

واسه یه لحظه آرامش ما هرکاری بگی کردیم

با اینکه بغضمون کهنه ست، با اینکه سفره مون پر نیست

با اینکه خستگی های ما قابل تصور نیست

متن آهنگ وارث از شادمهر عقیلی

با اینکه تو شبامون نشونی از چراغی نیست

تا می تونی تحمل کن که خورشید اتفاقی نیستمن و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم

گذشته، حال، آینده، من و تو وارث دردیم

من و تو زنده موندیم و به سختی زندگی کردیم

واسه یه لحظه آرامش ما هرکاری بگی کردیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background