تصویر آهنگ Tekraram Nakon از شادمهر عقیلی

دانلود + متن آهنگ Tekraram Nakon از شادمهر عقیلی

آلبوم: Tajrobeh Kon

👁 ١٦٠هر بار رفتنی شدی راه تو بستم تا نری

هر بار برگشتی به من حس کردم از قبل دور تری

هر بار برگشتی به من یه زخم تازه تر زدی

هر بار برگشتی ولی برای رفتن اومدی

دانلود آهنگ Tekraram Nakon از شادمهر عقیلی

این قدر تکرارم نکن نزار برات عادت بشم

اگه نمیمونی نیا نزار آلوده ات بشم

اگه نمیمونی نیا عاشق تر از اینم نکن

درگیر موندن نیستی در گیر موندنم نکن

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اگه نمیمونی نیا عاشق تر از اینم نکن

درگیر موندن نیستی در گیر موندنم نکن

باید منو به تلخی نبودنت عادت بدی

شاید فراموشت کنم باید بهم فرصت بدی

شعله نکش سوسو نزن بزار خاموشت کنم

این دردو تازه تر نکن شاید فراموشت کنم

این قدر تکرارم نکن نزار برات عادت بشم

متن آهنگ Tekraram Nakon از شادمهر عقیلی

اگه نمیمونی نیا نزار آلوده ات بشم

اگه نمیمونی نیا عاشق تر از اینم نکندرگیر موندن نیستی در گیر موندنم نکن

اگه نمیمونی نیا عاشق تر از اینم نکن

در گیر موندن نیستی در گیر موندنم نکن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background