متن آهنگ Negah-e-Panjareh از شادمهر عقیلی

👁 ١٠٢آسمون توی نگاه پنجره

جون میگیره

وقتی شب توی چشمام

بوی بارون میگیره

دل غنچه ها رو نشکن

که تن سبز بهار

وقتی غصه دار میشه

رنگ زمستون میگیره

میدونی که بی تو سخته زندگی

اما نگات جون سپردن دل منو

چه اسون میگیره

این اتاق سوتو کور

که رنگو بویی نداره

با حضور مهربونت

سرو سامون میگیره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

خاطرات بچهگیم

با اسم تو شروع میشه

همه شعرای دنیا

با تو پایون میگیره

آسمون توی نگاه پنجره

جون میگیره

وقتی شب توی چشمام

بوی بارون میگیره

دل غنچه ها رو نشکن

که تن سبز بهار

وقتی غصه دار میشه

رنگ زمستون میگیره

میدونی که بی تو سخته زندگی

اما نگات جون سپردن دل منو

متن آهنگ Negah-e-Panjareh از شادمهر عقیلی

چه اسون میگیره

این اتاق سوتو کور

که رنگو بویی نداره

با حضور مهربونتسرو سامون میگیره

خاطرات بچهگیم

با اسم تو شروع میشه

همه شعرای دنیا

با تو پایون میگیره

نوشته شده توسط

[email protected] translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background