متن آهنگ معبود از شادمهر عقیلی

Ma`boud

👁 ٩٥اگر روزی رسد دستم به دامانت

کنم جان را به قربانت

ولی بی لطف و احسانت چگونه

شوم ناخوانده مهمانت چگونه

اگر روزی رسد دستم به دامانت

کنم جان را به قربانت

ولی بی لطف و احسانت چگونه

شوم ناخوانده مهمانت چگونه

تو معبود *** بگذار داد از دل بگیرم

پناهم ده که بر سقف حرم منزل بگیرم

تو دریایی و من تنها غریق مانده در باران

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو فانوس رم شو تا ره ساحل بگیرم

اگر روزی رسد دستم به دامانت

کنم جان را به قربانت

ولی بی لطف و احسانت چگونه

شوم ناخوانده مهمانت چگونه

در این بازار بی مهری به دیدار تو شادم

تو شادم کن که سوز غم برآمد از نهادم

تو میگفتی صدایم کن ز سوز سینه هر شب

صدایت میزنم اما رسی آیا به دادم

کمک کن تا ابد تنها به تو عاشق بمانم

متن آهنگ معبود از شادمهر عقیلی

به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم

کمک کن تا ابد تنها به تو عاشق بمانم

به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانمبه کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم

به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم

به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم

به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم

به کوی عاشقی شعر خوش ماندن بخوانم

Lyricsby sadeghfun@yahoo.com translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background