متن آهنگ Borc Ver از Sevil Sevinc

آلبوم: Son Öpüş

👁 ١١٣Ağlamağ istədim, bacarmadim

Nə od tutub alişib nə yanmadim

Əvəzinə yox, mənim üçün ağla

Borc Ver, Borc Ver göz yaşlarini

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Borc olsun, qaytararam göz yaşlarini

Borc Ver, Borc Ver göz yaşlarini

Damla damla gozlərimdən çixar mənin

متن آهنگ Borc Ver از Sevil Sevinc

Damla axir translateTorpaq üstə çəkir rəsmini

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background