تصویر آهنگ Mesle Ye Mard از Seven Band

متن آهنگ Mesle Ye Mard از Seven Band

مثله یه مرد

👁 ٣٧پشت سرم چشمت گریه نکرد رفتم

گریه نکردم و مثل یه مرد رفتم

دستاتو ها کردم یخ نزنن بی من

گذشتم از عشقت با دست سرد رفتم

یادت نیاوردم دوباره چیزی رو

بهت نگفتم باز واسم عزیزی تو

پس دادمش بهت دار و نداری که همیشه می خواستی به پام بریزی تو

دستمو ول کردی خیلی دل دل کردی

اما من جدا نمی کنم تورو از قلبم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به من ایراد نگیر که چرا دیوونه م

اگه دیوونه نباشم چجوری آروم شم

ترسیدم از رفتن از اینکه تنها شم

وقتی دلم میخواست کنار تو باشم

کنار تو بودم تا آخرین لحظه فهمیدم این خواستن واست نمی ارزه

یادت نیاوردم دوباره چیزی رو

بهت نگفتم باز واسم عزیزی تو

پس دادمش بهت دارو نداری که

متن آهنگ Mesle Ye Mard از Seven Band

همیشه می خواستی به پام بریزی تو

دستمو ول کردی خیلی دل دل کردیاما من جدا نمی کنم تورو از قلبم

به من ایراد نگیر که چرا دیوونه م

اگه دیوونه نباشم چجوری آروم شم

دستمو ول کردی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background