تصویر آهنگ Maadar از Serjik

متن آهنگ Maadar از Serjik

آلبوم: Maadar

مادر

👁 ٣٤از این سر دنیا تا اون سر دنیا

میریزم زیر پاهات هزاران گل زیبا

از این سر دنیا تا اون سر دنیا

میریزم زیر پاهات هزاران گل زیبا

توجون *** مادر

تو عمر *** مادر

بیتو گل زردم

تو روح *** مادر

تو عشق *** مادر

بذار دورت بگردم

توجون *** مادر

تو عمر *** مادر

بیتو گل زردم

تو روح *** مادر

تو عشق *** مادر

بذار دورت بگردم

ما چار تا برادر

همراه دو خواهر

هی دورش میگردیم

بدور گل مادر

هرشب دونه دونه

میاریمش بخونه

هی دورش میگردیم

میشیم مستو دیونه

تا نفس میکشم همیشه دنبالشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

من گدای عشقم منتشو میکشم

تا نفس میکشم همیشه دنبالشم

من گدای عشقم منتشو میکشم

کعبه من تو خونمه جای دستاش رو شونمه

این نفسای مادرم

گرمی اشیونمه

توجون *** مادر

تو عمر *** مادر

بیتو گل زردم

تو روح *** مادر

تو عشق *** مادر

بذار دورت بگردم

ما چار تا برادر

همراه دو خواهر

هی دورش میگردیم

بدور گل مادر

هرشب دونه دونه

میاریمش بخونه

هی دورش میگردیم

میشیم مستو دیونه

مادر سرژیک:

گل پسر توی چشام میخونی

گل پسر دوست دارم میدونی

گل پسر روی چشام میمونی

متن آهنگ Maadar از Serjik

گل پسر دوست دارم میدونی

مثل خدا دوس دارمت

روی چشام میذارمت

به هر کجا بخوای بری

روشونه هام میبرمت

توجون *** مادر

تو عمر *** مادر

بیتو گل زردمتو روح *** مادر

تو عشق *** مادر

بذار دورت بگردم

توجون *** مادر

تو عمر *** مادر

بیتو گل زردم

تو روح *** مادر

تو عشق *** مادر

بذار دورت بگردم

توجون *** مادر

تو عمر *** مادر

بیتو گل زردم

تو روح *** مادر

تو عشق *** مادر

بذار دورت بگردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background