تصویر آهنگ سرده نگاه از سپهر خلسه بهزاد لیتو

متن آهنگ سرده نگاه از سپهر خلسه بهزاد لیتو

آلبوم: Yadegari

Sarde Negah

👁 ٢١٠؛[همخوان: بهزاد لیتو]؛

سردِ نگاشون فهميدم

كَج بشه رامون من می رم

؛[قسمت ۱: سپهر خلسه]؛

ساعت هفت صبحِ

هر روز فراريم

زود پا نشدم

هنوز نخوابيدم

يكى ام كنارم

سردتر از خودم

اينجا رسم عشق رو انگار بد بلد شدم

توام مثه منى نيست شده آنى

دنيات مثه اون پاكت وينستون آبى

رو میز شده خالى

چشايى كه خيس و بعدم ريز شد حسابى

برات ريسك شده عادى

قلم تو دست

سلاح سرد

اين فرشته ها كه ميميرن كنار من

سه كامِ حبس

سكانس بعد

زندگى كه ميره تند و من نظاره گر

ميخوام دعا كنم

نمى دونم ولى

كه چى مى خوام ازت

تو پس بگو كه بى دليل

آسمونت را ندادم پاى اين زمين

سركشيم رو پس بزار به پاى بى كسيم

غنچه هاى سبز روى برگه هاى اسكناس

رد پاى عشق ما رو پرده هاى اجتمعاس

نوشته هام كه مثه يه طلسم بام

يه حس که باز بهم ميگه كه

مشتى كل راهت اشتباس

اين طرف ها جاى ما نى اصلاً

من ميرم خوبيام باشه يادگارى اَزم

من ميرم

بد درگيرم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

تو اين جنگل با آدما سر سنگينم

؛[همخوان: بهزاد لیتو]؛

سرده نگاشون

فهميدم

عادت ميشه آروم

كَج بشه رامون

من ميرم

راحت ميشه باز اون

بدون من يه عاشقم ميجنگم

تا قلب بشه داغـون

بدون من يه عاشقم ميرقصم

؛[قسمت ۲: بهزاد لیتو]؛

پاييز برام جالبه اين فصل

من يه عاشق بى كس

بگو لايق چى هس

برام حرف ميدوزن ميزارن لاى قيچى پس

اينجا همه گوشه گيرن بايد دايره شى رسما

چيه زندگى كارش به كارم

خدا منت كه نه ولى خواهش كه دارم

كاش باشه جاده و راهش به كامم

نياز به يه نفر بكنه خوب با عشق نگاهم

من ساختم از صفر و باختم از خودم

نديدم كسى رو من راست تر از تو نه اينا

فقط ميخوان وقت خب باز تلف كنن

خيلى زمين خوردم من تا كار بلد شدم

خسته ام ازين آدماى مظلوم نما

اين زندگى تموم نشد ارزون برام نه

فقط علف هاى هرز موند برام

به جا هدفم تو دلم فقط ترس موند الان

نگاه ما دواس

دلگرمى براى نقابه آدماس

يه جاى ماجراس

كه تهش عشقِ

راه حل درسته ولى روش زشت آره روش زشته

متن آهنگ سرده نگاه از سپهر خلسه بهزاد لیتو

؛[همخوان: بهزاد لیتو]؛

سرده نگاشون

فهميدم

عادت ميشه آروم

كَج بشه رامون

من ميرم

راحت ميشه باز اون

بدون من يه عاشقم ميجنگم

تا قلب بشه داغـون

بدون من يه عاشقم ميرقصم؛[قسمت ۳: سپهر خلسه]؛

مخت گيره مثه گشت ارشاد

دله مام خوشه به اين دست نوشتها

چنتا فرصتات رفته بشمار

كم مگه ديدى نشد خسته چشمات

رو صفحه ى دلم

نقشِ جدايى

نه خط نكش دورم نگو بچه كجايى

من بچه زمينم از جنس آسمونم

اينجا اشتباهى بودن چقدر سخته خدايی

آره سخته جدا شیم عین سوختن سيگار

بعد تو چقدر از روز بدم مياد

زور زدم زياد كه شبيه اينا بشم

ولى حقيقتاً ميدونى كه خوب تر از اينام

؛[همخوان: بهزاد لیتو]؛

سرده نگاشون

فهميدم

عادت ميشه آروم

كَج بشه رامون

من ميرم

راحت ميشه باز اون

بدون من يه عاشقم ميجنگم

تا قلب بشه داغـون

بدون من يه عاشقم ميرقصم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background