تصویر آهنگ صلیبی از سپهر خلسه

دانلود + متن آهنگ صلیبی از سپهر خلسه

آلبوم: Salibi

Salibi

👁 ٣٣٨گوشی دمه دست قوطی میشه باز

دوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گا

دستو بالم بستست هودینیه فاز

از این عادتامم خستم روتینیه باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد(قدیمی)

باختم رفیقای صمیمیمو(صمیمی)

صلیبی میچاقم مسیحی طور

صلیبی میچاقم مسیحی طور

از خدایان رپ دلارا به ما

رسید منم دادمش به خدایان باد

به عبارت دیگه دلارا بگام

دانلود آهنگ صلیبی از سپهر خلسه

چه میشه کرد نمیشه برد حاجی زیر خاک

دوتا دافام باهم هماهنگن

VOA فازم، شباهنگم

داغم تهرانم دما سنجم

وای بدنو عادتم کلافم کرد

(این آخری عادتام بد شده)

داشتن یه اکیپ تک چت

بدخواها برزیلی بد چت

داشتن یه اکیپ بد چت

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

میخونمو برام میاد بد چت

داره میره تو لیوانم ته سیگار

منو میخوان با همه ی بدی هام

میگه گوشی دمه دست قوطی میشه باز

دوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گا

دستو بالم بستست هودینیه فاز

از این عادتامم خستم روتینیه باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد(قدیمی)

باختم رفیقای صمیمیمو(صمیمی)

صلیبی میچاقم مسیحی طور(جیزِز)

صلیبی میچاقم مسیحی طور(جیزِز)

الان نوک برج پا میشم از صبح

بکنم یه صبحانه جور واسه دوتا گه

و اما بعدم حل کنم بیزینسو چون

میکشنت پایین اینجا برسی به اوج

آ

سه تا تاپی میره توی سینی

دافم میپزه باز فتوچینی

دلار آمریکایی چشا چینی

متن آهنگ صلیبی از سپهر خلسه

دلار آمریکایی چشا چینی

دلار آمریکاییش خوبه

چشم چینیش دیگه

داشتن یه اکیپ تک چت

بدخواها برزیلی بد چتداشتن یه اکیپ بد چت

میخونم برام میاد بد چت

داره میره تو لیوانم ته سیگار

منو میخوان با همه ی رفیقام

گوشی دمه دست قوطی میشه واز

دوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گا

دست و بالم بستست هودینی فاز

از این عادتامم خستم روتینی باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد(قدیمی)

باختم رفیقای صمیمیمو(صمیمی)

صلیبی میچاقم مسیحی طور

صلیبی میچاقم مسیحی طور

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background