تصویر آهنگ برگردم از سپهر خلسه

دانلود + متن آهنگ برگردم از سپهر خلسه

آلبوم: Yadegari

Bargardam

👁 ٥٦٠یه آدمِ دیگه بودم

همه یِ این اتفاقا منو عوض کرد

بعضی موقع ها دلم میخواد برگردم

دلم گرفته ، میخوام برگردم

دلم شکسته،باید برگردم

حالم خرابه،میخوام برگردم

باید برگردم ، به

پسری که هیچ کَسو نداشت

تَنگ نمیشد دلِ هیچ کسی براش

گرم میگرفت أ دردش با درختا

دردی که میداد پوستشو خَراش

دانلود آهنگ برگردم از سپهر خلسه

یکی بود حفظش میکرد

اونو یادش نبود ولی حسش میکرد

یه پَک میخرید فِک کنه خوشحاله

أ توو جیبش درمیومد هدفونِ مُچاله

دَم میگرفت کز کُنه دچارِ

تنهاییاش بشه دِق کنه دوباره

نمیداد بو سیگار تنش

زخم نبود اِنقد أ روزگار تنش

پسری که خسته نبود

سپهری که خلسه نبود

دلم گرفته ، میخوام برگردم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دلم شکسته،باید برگردم

حالم خرابه،میخوام برگردم

باید برگردم ، به

الآن أ اون آدم گذشته سال ها

سپهر فقط میکنه با گذشته حال آه

یه چی میسازه توو زحمتِ ده سال

خوراکِشه بده توو دو شب به باد

بشه پسری که هیشکی نمیشناخت

نبود غماش هیشکی به هیچ جاش

سپهری که هنو روش میشد

تو چشِ باباش نِگاه کنه هنو جوش میخورد

با بچه هایِ محل از تهِ دل میخندید

شادیایِ گذشته دیگه توش نی خُب

نمیداد بو سیگار تنش

زخم نبود اِنقد أ روزگار تنش

پسری که ساکت نبود

سپهری که عاشق نبود

دلم گرفته ، میخوام برگردم

دلم شکسته، باید برگردم

حالم خرابه، میخوام برگردم

باید برگردم

دلم گرفته ، میخوام برگردم

دلم شکسته،باید برگردم

متن آهنگ برگردم از سپهر خلسه

حالم خرابه،میخوام برگردم

باید برگردم ، به

میبینَتم میگه عوض شدی بِم

حتی خنده هات تَصَنُعیه

وقتی خانواده ازم بُریده

رفیقامم دارن میگن عجب گُوهیه

یه صدایی میگه تولدیهامروز پاشو همش توقعی که

میشناسمش اسمش امیده

واسه دروغای اونه پاهاش همش دوئیده

بگذریم ، دیگه نمیکنم توجهی بِش

اونی که جاش تو قلبِ دآشم

تووی فکرش عین چِت و کَله پاشَم

میارم از این لحظه ها کم

واسه صحنه ساختم

توش نقش واسه همه داشتم

بد نشد حتی لحظه آخر آره

چِش کم میاد واسه دیدنِ

اتفاق و حقیقتو ساده میگم

آدما ولی میپیچونن

میترسم بکنن چیزی رو …

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background