متن و ترجمه آهنگ When the Sun Goes Down از Selena Gomez The Scene

- When the Sun Goes Down

- 916 👁Been a long day translate Waitin' for the night to come translate I check my iPhone translate Let me see what's going on, going on, going on translate Help me, DJ translate Play my favorite song translate Make the speakers shake, speakers shake translate Now, everybody wants to sing along, sing along حالا،همه میخوان که همخوانی کنن،همخوانی کنن. When the night is here translate The only thing on my mind is having a good time translate When the moon appears translate You can always hear us say... translate "The party doesn't start 'til the sun goes down" translate That's when everything starts moving translate Everybody up When the Sun Goes Down translate Ah, ah, ah translate The music isn't on 'til it's way too loud translate That's when everyone starts dancing translate Everybody shout When the Sun Goes Down translate When the Sun Goes Down translate When the Sun Goes Down translate

When the Sun Goes Down translate Oh-oh-oh-oh, yeah translate Pushing my hands up translate I'm feeling good now translate On the dance floor translate We can turn it inside out, inside out translate When the night is here translate The only thing on my mind is having a good time with my friends translate That's real translate You can always hear us say... translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
"The party doesn't start 'til the sun goes down" translate That's when everything starts moving translate Everybody up When the Sun Goes Down translate Ah, ah, ah translate The music isn't on 'til it's way too loud translate That's when everyone starts dancing translate Everybody shout When the Sun Goes Down translate When the Sun Goes Down translate When the Sun Goes Down translate When the Sun Goes Down translate Oh-oh-oh-oh, yeah translate Down, down, down translate The sun is going down, down, down translate When the moon appears, you can always here us say translate When the stars come out, you can always here us say... translate

"The party doesn't start 'til the sun goes down" translate That's when everything starts moving translate Everybody up When the Sun Goes Down translate Ah, ah, ah translate The music isn't on 'til it's way too loud translate That's when everyone starts dancing translate Everybody shout When the Sun Goes Down translate When the Sun Goes Down (Hey!) translate When the Sun Goes Down (Ho!) translate When the Sun Goes Down (Hey!) translate (When the Sun Goes Down) translate When the Sun Goes Down (Hey!) translate When the Sun Goes Down (Ho!) translate When the Sun Goes Down (Hey!) translate Oh-oh-oh-oh, yeah translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه