متن و ترجمه آهنگ We Own The Night از Selena Gomez The Scene

👁 ٣٩٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظر[Verse 1: Selena Gomez] Selena Gomez

Is it alright if I'm with you for the night? اگر شب با تو باشم اشکالی نداره؟

Hope you don't mind if you stay by my side امیدوارم اگه کنارم بمونی ناراحت نشی

[Pre-Chorus: Selena Gomez] Selena Gomez

We can drive in your car, somewhere into the dark ما می تونیم با ماشینت، در تاریکی رانندگی کنیم

Pull over and watch the stars بزن بغل و ستاره ها رو تماشا کن

We can dance, we can sing, do whatever you think ما می توانیم برقصیم، می توانیم آواز بخوانیم، هر کاری که فکر می کنی انجام بدیم

As long as I'm with you تا زمانی که من با تو هستم

[Chorus: Selena Gomez + Pixie Lott] Chorus: Selena Gomez + Pixie Lott

When we are together, it's the time of our lives وقتی با هم هستیم، زمان زندگی ماست

We can do whatever, be whoever we like ما می توانیم هر کاری انجام بدیم، هر کسی که دوست داریم باشیم

Spend the weekend dancing, 'cause we sleep when we die آخر هفته را به رقصیدن بگذرانید، زیرا وقتی می میریم می خوابیم

Don't have to worry about nothing درباره هیچ چیزی نگران نباش

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

[Verse 2: Selena Gomez] Selena Gomez

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

It's all a blur همه جا مه آلوده

It's getting late, but I don’t care

I don't know where we'll end up and that's okay داره دیر می شه، اما من اهمیتی نمیدم نمیدونم به کجا می رسیم و این اشکالی نداره

[Pre-Chorus: Selena Gomez] Selena Gomez

We can drive in your car, somewhere into the dark ما می تونیم با ماشینت، در تاریکی رانندگی کنیم

Pull over and watch the stars بزن بغل و ستاره ها رو تماشا کن

We can dance, we can sing, do whatever you think ما می توانیم برقصیم، می توانیم آواز بخوانیم، هر کاری که فکر می کنی انجام بدیم

As long as I'm with you تا زمانی که من با تو هستم

[Chorus: Selena Gomez + Pixie Lott] Chorus: Selena Gomez + Pixie Lott

When we are together, it's the time of our lives وقتی با هم هستیم، زمان زندگی ماست

We can do whatever, be whoever we like ما می توانیم هر کاری انجام بدیم، هر کسی که دوست داریم باشیم

Spend the weekend dancing, 'cause we sleep when we die آخر هفته را به رقصیدن بگذرانید، زیرا وقتی می میریم می خوابیم

Don't have to worry about nothing درباره هیچ چیزی نگران نباش

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

[Bridge: Selena Gomez + Pixie Lott] Selena Gomez + Pixie Lott

Nothing lasts forever هیچ چیز برای همیشه ماندگار نیست

Let's live it up when we're together بیا وقتی با هم هستیم زندگی کنیم

متن آهنگ We Own The Night از Selena Gomez The Scene

Nothing lasts forever هیچ چیز برای همیشه ماندگار نیست

So let's live it up, just do whatever پس بیا ادامه بدیم، فقط هر کاری رو که میخوای انجام بدیم

(Do whatever, do whatever, do whatever) هرکاری که میخوای انجام بده،هرکاری که میخوای انجام بده

[Breakdown: Selena Gomez + Pixie Lott] سلنا گومز + پیکسی لات

When we are together, it's the time of our lives وقتی با هم هستیم، زمان زندگی ماستWe can do whatever, be whoever we like ما می توانیم هر کاری انجام بدیم، هر کسی که دوست داریم باشیم

Spend the weekend dancing, 'cause we sleep when we die آخر هفته را به رقصیدن بگذرانید، زیرا وقتی می میریم می خوابیم

Don't have to worry about nothing درباره هیچ چیزی نگران نباش

We Own The Night! ما صاحب شب هستیم

[Chorus: Selena Gomez + Pixie Lott] Chorus: Selena Gomez + Pixie Lott

When we are together, it's the time of our lives وقتی با هم هستیم، زمان زندگی ماست

We can do whatever, be whoever we like ما می توانیم هر کاری انجام بدیم، هر کسی که دوست داریم باشیم

Spend the weekend dancing, 'cause we sleep when we die آخر هفته را به رقصیدن بگذرانید، زیرا وقتی می میریم می خوابیم

Don't have to worry about nothing درباره هیچ چیزی نگران نباش

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

We Own The Night! (ah-ah-oh...) ما صاحب شب هستیم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background