دانلود + متن + ترجمه آهنگ The Heart Wants What It Wants از Selena Gomez

- The Heart Wants What It Wants

- 3244 👁

ژانر: پاپ

موضوع: دل شکستگی - روابط جنسی
When I was on, when I was on stage and I was thinking of... وقتی که، وقتی روی استیج بودم و داشتم به این فکر می کردم که... I felt like I know, I know him though حس می کردم که می شناسمش And I know that, and I know his heart و قلبش رو می شناسم And I know what he wouldn't do to hurt me و می دونستم که اون بهم آسیب نمی زنه But I didn't realize that I-I-I feeling so confident ولی متوجه نبودم که اعتماد به نفسم خیلی رفته بالا Feeling so great about myself و حس خیلی خوبی راجع به خودم دارم And then it just be completely shattered و بعد همه چیز کاملا خرد می شه By one thing, by something so stupid توسط یه چیز، یه چیز خیلی احمقانه But then you make me feel crazy ولی بعد تو من رو دیوونه می کنی You make me feel like it's my fault باعث می شی حس کنم همه چیز تقصیر منه I was in pain من درد می کشیدم What the heart wants چیزی که دل (قلب) می خواد What the heart wants چیزی که دل (قلب) می خواد What the heart wants چیزی که دل (قلب) می خواد You got me sipping on something تو من رو درگیر یه چیزی کردی I can't compare to nothing I've ever known چیزی که نمی تونم با هیچ چیز دیگه ای که می شناسم مقایسه ش کنم I'm hoping that after this fever I'll survive فقط امیدوارم که بعد از این تب زنده بمونم I know I'm acting a bit crazy می دونم که دارم مثل دیوونه ها رفتار می کنم Strung out, a little bit hazy translate Hand over heart, I'm praying دستم روی قلبم، دارم دعا می کنم That I'm gonna make it out alive که زنده این ماجرا رو پشت سر بذارم The bed's getting cold and you're not here تخت داره سرد می شه و تو اینجا نیستی The future that we hold is so unclear آینده ای که داریم خیلی نامشخص و محوه But I'm not alive until you call ولی من زنده نیستم تا وقتی که تو زنگ بزنی

And I'll bet the odds against it all و شرط می بندم که شانس این اتفاق(زنگ زدن تو) خیلی کمه Save your advice, 'cause I won't hear نصیحتت رو برای خودت نگه دار، چون من نمی شنومش You might be right, but I don't care ممکنه حق با تو باشه، ولی اهمیت نمی دم There's a million reasons why I should give you up یه میلیون دلیل وجود داره که بی خیالت بشم But The Heart Wants What It Wants ولی قلب چیزی که خودش میخواد رو میخواد The Heart Wants What It Wants قلب چیزی که بخواد رو میخواد You got me scattered in pieces تو من رو خرد کردی به قطعه های کوچیک Shining like stars and screaming مثل ستاره ها می درخشم و جیغ می زنم Lighting me up like Venus translate But then you disappear and make me wait ولی بعد غیب می شی و من رو منتظر می ذاری And every second's like torture و هر ثانیه برام عذاب و شکنجه ست Heroin drip, no more so translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Finding a way to let go دنبال راهی ام که بی خیال بشم و رهات کنم Baby, baby, no, I can't escape عزیزم، عزیزم، نه، نمی تونم فرار کنم The bed's getting cold and you're not here تخت داره سرد می شه و تو اینجا نیستی The future that we hold is so unclear آینده ای که داریم خیلی نامشخص و محوه But I'm not alive until you call ولی من زنده نیستم تا وقتی که تو زنگ بزنی And I'll bet the odds against it all و شرط می بندم که شانس این اتفاق(زنگ زدن تو) خیلی کمه Save your advice, 'cause I won't hear نصیحتت رو برای خودت نگه دار، چون من نمی شنومش You might be right, but I don't care ممکنه حق با تو باشه، ولی اهمیت نمی دم There's a million reasons why I should give you up یه میلیون دلیل وجود داره که بی خیالت بشم But The Heart Wants What It Wants ولی قلب چیزی که خودش میخواد رو میخواد The Heart Wants What It Wants قلب چیزی که بخواد رو میخواد But The Heart Wants What It Wants ولی قلب چیزی که خودش میخواد رو میخواد The Heart Wants What It Wants قلب چیزی که بخواد رو میخواد This is a modern fairytale این یه داستان پریان مدرنه No happy endings, no wind in our sails خبری از پایانای خوس و باد توی بادبان هامون نیست But I can't imagine a life without ولی نمی تونم یه زندگی رو تصور کنم بدون Breathless moments لحظه های نفس گیر Breaking me down, down, down, down translate

The bed's getting cold and you're not here تخت داره سرد می شه و تو اینجا نیستی The future that we hold is so unclear آینده ای که داریم خیلی نامشخص و محوه But I'm not alive until you call ولی من زنده نیستم تا وقتی که تو زنگ بزنی And I'll bet the odds against it all و شرط می بندم که شانس این اتفاق(زنگ زدن تو) خیلی کمه Save your advice, 'cause I won't hear نصیحتت رو برای خودت نگه دار، چون من نمی شنومش You might be right, but I don't care ممکنه حق با تو باشه، ولی اهمیت نمی دم There's a million reasons why I should give you up یه میلیون دلیل وجود داره که بی خیالت بشم But The Heart Wants What It Wants ولی قلب چیزی که خودش میخواد رو میخواد The Heart Wants What It Wants قلب چیزی که بخواد رو میخواد But The Heart Wants What It Wants ولی قلب چیزی که خودش میخواد رو میخواد The Heart Wants What It Wants قلب چیزی که بخواد رو میخواد The Heart Wants What It Wants, baby translate The Heart Wants What It Wants, baby translate It wants what it wants translate It wants what it wants translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه