متن و ترجمه آهنگ Spotlight از Selena Gomez The Scene

آلبوم: A Year Without Rain

👁 ١٦٨I can tell by the way you feel translate

Something ain't going your way ی چیزی درباره تو درست نیست

Jeans too tight and your hair ain't right شلوار جینت خیلی تنگه و موهات به هم ریختس

We all get some of those days هممون بعضی روزا این حسو داریم

Oh, throw that mirror away این آیینه رو بنداز دور (منظورش اینه حرفا رو ولش کن!)

Oh, you know it's going to be okay اوه تو میدونی که قراره درست بشه

Take it down ولش کن

Shake it out on the floor تکونش بده ، روی زمین رقص (میگه بیخیال شو و برقص )

You'll get over it تو قراره ازش بگذری (از پسش بر بیای)

Let it drop, make it stop, oh بذار بیوفته ، تمومش کن اوه

When you feel like nothing, everybody's something وقتی حس پوچی داری ، همه هم این حسو دارن

You and your friend, everybody jump in translate

Look at us now, everybody shout out بهمون نگاه کن ، مردم همیشه چرت و پرت میگن

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

No matter what you're outside, get in with your inside مهم نیست ظاهرت چی میگه ، مراقب چیزی که درونته باش (اشاره به مهم بودن باطن نسبت به ظاهر)

Open your eyes, you deserve a Spotlight چشمات رو باز کن ، تو لیاقت نورافکن رو داری (که یکی مورد توجه قرار بگیری)

Don't be from them, everybody's something تو خودت نرو ، همه این مشکلا رو دارن

Oh oh, in the Spotlight translate

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

I got all an "uh oh" on my face ی سری احساسات روی صورتم نمایانه

Wish I could press "delete" کاش میتونستم دکمه پاک کردن رو فشار بدم

We all got something we don't like هممون ی سری چیزایی رو به دست میاریم که دوست نداریم

Even Angelina Jolie translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Oh, throw that mirror away این آیینه رو بنداز دور (منظورش اینه حرفا رو ولش کن!)

Oh, don't be going M.I.A translate

Take it down ولش کن

Shake it out on the floor تکونش بده ، روی زمین رقص (میگه بیخیال شو و برقص )

You'll get over it تو قراره ازش بگذری (از پسش بر بیای)

Let it drop, make it stop, oh بذار بیوفته ، تمومش کن اوه

When you feel like nothing, everybody's something وقتی حس پوچی داری ، همه هم این حسو دارن

You and your friend, everybody jump in translate

Look at us now, everybody shout out بهمون نگاه کن ، مردم همیشه چرت و پرت میگن

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

No matter what you're outside, get in with your inside مهم نیست ظاهرت چی میگه ، مراقب چیزی که درونته باش (اشاره به مهم بودن باطن نسبت به ظاهر)

Open your eyes, you deserve a Spotlight چشمات رو باز کن ، تو لیاقت نورافکن رو داری (که یکی مورد توجه قرار بگیری)

Don't be from them, everybody's something تو خودت نرو ، همه این مشکلا رو دارن

Oh oh, in the Spotlight translate

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

I can tell by the way you talk the talk با توجه به جوری که حرف میزنی میتونم بگم

That something ain't going your way ی چیزی درباره تو درست نیست

'Cause your jeans too tight and your hair ain't right چون شلوار جینت خیلی تنگه و موهات به هم ریختست

Well, we all get some of those days خب ، ما هممون بعضی روزا همجین حسیو داریم

Just take another deep breath, try to hit your reset ی نفس عمیق دیگه بکش ، سعی کن ریست شی

You know that I can relate میدونی که منم دچار همچین مشکلی بودم

Put your hands in the air دستات رو بیار بالا

متن آهنگ Spotlight از Selena Gomez The Scene

Now let me hear you shout out حالا بذار بلند بشنوم که میگی

Well get out of my way خب از سر راه من برو کنار!

Take it down, shake it out on the floor بیارش پایین ، تکونش بده روی زمین رقص (بیخیال برقص)

You'll get over it تو قراره ازش بگذری (از پسش بر بیای)

Let it drop, make it stop, oh بذار بیوفته ، تمومش کن اوه

When you feel like nothing وقتی حس پوچی داری

Everybody's something همه همچین حسیو دارنYou and your friend, everybody jump in translate

Look at us now, everybody shout out بهمون نگاه کن ، مردم همیشه چرت و پرت میگن

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

No matter what you're outside, get in with your inside مهم نیست ظاهرت چی میگه ، مراقب چیزی که درونته باش (اشاره به مهم بودن باطن نسبت به ظاهر)

Open your eyes, you deserve a Spotlight چشمات رو باز کن ، تو لیاقت نورافکن رو داری (که یکی مورد توجه قرار بگیری)

Don't be from them, everybody's something, oh translate

When you feel like nothing وقتی حس پوچی داری

Everybody's something همه همچین حسیو دارن

You and your friend, everybody jump in translate

Look at us now, everybody shout out بهمون نگاه کن ، مردم همیشه چرت و پرت میگن

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

No matter what you're outside, get in with your inside مهم نیست ظاهرت چی میگه ، مراقب چیزی که درونته باش (اشاره به مهم بودن باطن نسبت به ظاهر)

Open your eyes, you deserve a Spotlight چشمات رو باز کن ، تو لیاقت نورافکن رو داری (که یکی مورد توجه قرار بگیری)

Don't be from them, everybody's something تو خودت نرو ، همه این مشکلا رو دارن

Oh oh, in the Spotlight translate

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

Oh, in the Spotlight زیر نور افکنا

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background