دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sober از Selena Gomez

- Revival

- 2136 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sober از Selena Gomez امتیاز 8.0 از 2 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sober از Selena Gomez

موضوع: عشق - دل شکستگی
And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود I couldn't believe, but now I'm so high translate And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود I couldn't believe, but now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Girl, what's your problem translate Cause I know it's hard sometimes, baby just give it some time translate Oh honey now girl, we can solve them translate If you just give me some time I can open up your mind translate If you let it shine, you can free your mind translate Cause I know چون میدونم And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود I couldn't believe, but now I'm so high translate

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود I couldn't believe, but now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Girl, if it's done right translate Well you know it's got to be, something wonderful to me translate Oh honey now girl, give it one night translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
If you just give it a chance, loving you is not my plan translate Cause I know one day you'll see translate All the things that we can be همه چیزایی که ما میتونیم باشیم No, no, no... translate And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود (I want to be the only one) translate I couldn't believe, but now I'm so high translate And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود I couldn't believe, but now I'm so high translate But now I'm so translate (Now I'm so high) translate (Now I'm so high) translate (Now I'm so high) translate

(Now I'm so high) translate (Now I'm so high) translate (Now I'm so high) translate And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا که تمام شد ، من هرگز هوشیار نخواهم بود I couldn't believe, but now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high translate Now I'm so high... translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه