تصویر آهنگ Sober از Selena Gomez

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Sober از Selena Gomez

آلبوم: Revival

👁 ٣٥٤
امتیاز ٠.٠ از ١ نظرAnd now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

دانلود آهنگ Sober از Selena Gomez

Girl, what's your problem دختر مشکلت چیه

Cause I know it's hard sometimes, baby just give it some time چون میدونم بعضی وقتا سخته، عزیزم فقط کمی بهش فرصت بده

Oh honey now girl, we can solve them اوه حالا دختر عزیزم، ما می تونیم آنها را حل کنیم

If you just give me some time I can open up your mind اگر فقط کمی به من زمان بدهید، می توانم ذهن شما را باز کنم

If you let it shine, you can free your mind اگر اجازه دهید بدرخشد، می توانید ذهن خود را آزاد کنید

Cause I know چون میدونم

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Girl, if it's done right دختر، اگر درست انجام بشه

Well you know it's got to be, something wonderful to me translate

Oh honey now girl, give it one night translate

If you just give it a chance, loving you is not my plan اگر فقط بهش فرصت بدی، دوست داشتنت تو برنامه من نیست

Cause I know one day you'll see چون میدونم یه روز میبینی

All the things that we can be همه چیزهایی که می تونیم باشیم

No, no, no... نه،نه،نه

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

(I want to be the only one) (من می خواهم تنها باشم)

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

متن آهنگ Sober از Selena Gomez

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

But now I'm so اما الان من خیلی

(Now I'm so high) (الان من خیلی تو اوج هستم)

(Now I'm so high) (الان من خیلی تو اوج هستم)

(Now I'm so high) (الان من خیلی تو اوج هستم)(Now I'm so high) (الان من خیلی تو اوج هستم)

(Now I'm so high) (الان من خیلی تو اوج هستم)

(Now I'm so high) (الان من خیلی تو اوج هستم)

And now that's it's over, I'll never be Sober و حالا تمام شده است، من هرگز هوشیار نخواهم بود

I couldn't believe, but now I'm so high باورم نمی شد، اما الان خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high الان من خیلی تو اوج هستم

Now I'm so high... الان من خیلی تو اوج هستم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background