متن آهنگ Round & Round از Selena Gomez The Scene

- A Year Without Rain

- 0 👁Round and round translate Round and round translate Round and round translate Round and round translate You see me standing there translate And act like you don't know me translate But last night you were callin' me translate Saycin' you want me translate Oh, why you always make me feel translate Like I'm the one that's crazy? translate You got my heart racin' translate My, my heart racin' translate Boy, I need you here with me translate We can't go on this way translate I'm falln' hard for you translate All I can say translate We're goin' round and round translate We're never gonna stop translate Goin' round and round translate We'll never gonna get where we're goin' translate Round and round translate Well, you're gonna miss me translate 'Cause I'm gettin' dizzy translate Goin' round and round and round translate

You try to pull me close translate And whisper in my ear translate You always tell me lies translate I've cried out all my tears translate I've pushed my feelings to the side translate But then you bring 'em back, b-bring 'em back translate Now you got me singin' translate Boy, I need you here with me translate We can't go on this way translate I'm falln' hard for you translate All I can say translate We're goin' round and round translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
We're never gonna stop translate Goin' round and round translate We'll never gonna get where we're goin' translate Round and round translate Well, you're gonna miss me translate 'Cause I'm gettin' dizzy translate Goin' round and round and round translate Love me or love me not translate I'm starin' at the clock translate I picked them flower petals off translate And then I watched them drop translate Love me or love me not translate I'm starin' at the clock translate I picked them flower petals off translate And then I watched them drop translate Boy, I need you here with me translate I can't go on this way translate I'm falln' hard for you translate All I can say translate

Round and round translate We're never gonna stop translate Goin' round and round translate We'll never gonna get where we're goin' translate Round and round translate Well, you're gonna miss me translate 'Cause I'm gettin' dizzy translate Goin' round and round and round translate Round and round translate We're never gonna stop translate Goin' round and round translate We'll never gonna get where we're goin' translate Round and round translate Well, you're gonna miss me translate 'Cause I'm gettin' dizzy translate Goin' round and round and round translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه