متن آهنگ Me & the Rhythm از Selena Gomez

- Revival

- 3 👁

ژانر: پاپ - هیپ هاپ

موضوع: رقص - موسیقی
Ooh, the rhythm takes you over translate Takes you to a different place translate A different space translate Ooh, the smoke is getting closer translate I can feel our young blood race translate Through cityscapes translate And everybody wants to be touched translate Everybody wants to get some translate But don't you play a song about love translate When I move my body translate I don't have to talk about none translate Let the chemicals do its stuff translate 'Til the energy is too much translate Yeah all I need translate Is the rhythm, me and the rhythm translate Nothing between translate Yeah the rhythm, me and the rhythm translate And I know, I know, I know translate I can't fight it translate I won't, I won't, I won't translate Deny it translate Oh no, oh no, oh no translate I'd be lying translate If I said I didn't need translate

Yeah the rhythm, me and the rhythm translate Ooh, I start to feel it now translate Feeling like I'm truly free translate I'm free in me translate Ooh, the heat's a common ground translate No matter what's your history translate Be free with me translate And everybody wants to be touched translate Everybody wants to get some translate But don't you play a song about love translate When I move my body translate I don't have to talk about none translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Let the camera go do its stuff translate 'Til the energy is too much translate Yeah all I need translate Is the rhythm, me and the rhythm translate Nothing between translate Yeah the rhythm, me and the rhythm translate And I know, I know, I know translate I can't fight it translate I won't, I won't, I won't translate Deny it translate Oh no, oh no, oh no translate I'd be lying translate If I said I didn't need translate Yeah the rhythm, me and the rhythm translate If you feel like you're the spark translate Then come out of the dark translate If you feel like you're the spark translate Then come out of the dark translate

If you feel like you're the spark translate Then come out of the dark translate If you feel like you're the spark translate Then come out of the dark translate Yeah all I need translate Is the rhythm, me and the rhythm translate Nothing between translate Yeah the rhythm, me and the rhythm translate And I know, I know, I know translate I can't fight it translate I won't, I won't, I won't translate Deny it translate Oh no, oh no, oh no translate I'd be lying translate If I said I didn't need translate Yeah the rhythm, me and the rhythm translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه