متن و ترجمه آهنگ Love You Like a Love Song از Selena Gomez The Scene

👁 ١١٨٥
امتیاز ١٠.٠ از ٣ نظرIt's been said and done این چیزیه که گفته و انجام شده

Every beautiful thought's been already sung هر ایده و فکر زیبایی قبلا خونده شده

And I guess right now, here's another one و من فکر کنم که یکی دیگه اینجا باقی مونده

So your melody will play on and on پس ملودی تو همیشه پخش میشه

With the best of 'em با بهترین اونا

You are beautiful تو زیبایی

Like a dream come alive, incredible مثل رویایی که زنده شده، باورنکردنی

A centerfold miracle, lyrical یه معجزه درونی ، شاعرانه

You saved my life again دوباره زندگیمو نجات دادی

And I want you to know, baby و عزیزم میخوام بدونی که

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat (oh) و من مدام تکرار میکنم

I, I Love You Like a Love Song, baby (oh) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby (oh) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby (oh) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat و من مدام تکرار میکنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Constantly مدام

Boy, you play through my mind like a symphony پسر، تو مثل یک سمفونی در ذهن من نقش آفرینی می کنی

There's no way to describe what you do to me هیچ راهی برای توصیف کاری که با من می کنی وجود نداره

You just do to me translate

What you do translate

And it feels like I've been rescued و این احساس بهم دست میده که نجات داده شدم

I've been set free که رها شدم

I *** hypnotized by your destiny ولی تقدیر تو منو هیپنوتیزم کرده

You are magical, lyrical, beautiful تو جادویی ، شاعرانه و زیبا هستی

You are تویی

And I want you to know, baby و عزیزم میخوام بدونی که

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat (oh) و من مدام تکرار میکنم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

متن آهنگ Love You Like a Love Song از Selena Gomez The Scene

I, I Love You Like a Love Song, baby (I love you) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

(I love you, like a love song) دوست دارم ، مثل یک آهنگ عاشقانه

And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat و من مدام تکرار میکنم

No one compares هیچکس با تو برابری نمیکنه

You stand alone to every record I own تو در برابر هر رکوردی که من دارم به تنهایی ایستادیMusic to my heart, that's what you are موسیقی برای قلب من ، چیزیه که تو هستی

A song that goes on and on آهنگی که ادامه داره و ادامه داره

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby (I love you) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby (I love you) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

And I keep hitting repeat-peat-peat-peat-peat-peat و من مدام تکرار میکنم

(Like a love song, like a love song) مثل یه آهنگ عاشقانه ، مثل یه آهنگ عاشقانه

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I, I Love You Like a Love Song, baby (I love you) من، من تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم، عزیزم

I Love You Like a Love Song تو رو مثل یک آهنگ عاشقانه دوست دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background