تصویر آهنگ Kill Em With Kindness از Selena Gomez

متن و ترجمه آهنگ Kill Em With Kindness از Selena Gomez

آلبوم: Revival

👁 ٦٥٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرThe world can be a nasty place دنیا میتونه جای کثیفی باشه

You know it, I know it, yeah تو اینو میدونی من میدونم اره

We don't have to fall from grace ما نیازی نیست محبوبیتمونو از دست بدیم

Put down the weapons you fight with سلاح هایی که باهاشون میجنگیو بیار پایین

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em, *** 'em, *** 'em with kindness translate

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Go ahead, go ahead, go ahead now برو جلو برو جلو برو جلو حالا

We're running out of time ما داریم زمانو از دست میدیم

Chasing our lies دروغامونو دنبال میکنیم

Everyday a small piece of you dies هر روز یه بخش کوچیکی از تو میمیره

Always somebody همیشه یه نفر

You're willing to fight, to be right تو مایل به دعوا کردنی تا درست بشی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Your lies are bullets دروغات مثل گوگلن

Your mouth's a gun گلولن دهنت مثل یه تفنگه

And no war in anger و هیچ جنگی توی خشم

Was ever won پیروز نشده

Put out the fire before igniting اتیشو قبل از شعله ور شدن خاموش کن

Next time you're fighting دفعه بعد که داری دعوا میکنی

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em, *** 'em, *** 'em with kindness translate

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Go ahead, go ahead, go ahead now برو جلو برو جلو برو جلو حالا

Go ahead, go ahead now translate

Go ahead, go ahead now translate

Your lies are bullets دروغات مثل گوگلن

متن آهنگ Kill Em With Kindness از Selena Gomez

Your mouth's a gun گلولن دهنت مثل یه تفنگه

No war in anger translate

Was ever won پیروز نشده

Put out the fire before igniting اتیشو قبل از شعله ور شدن خاموش کن

Next time you're fighting دفعه بعد که داری دعوا میکنیKill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em, *** 'em, *** 'em with kindness translate

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Kill 'em with kindness با مهربونی بکششون

Go ahead, go ahead, go ahead now برو جلو برو جلو برو جلو حالا

Go ahead, go ahead now translate

Go ahead, go ahead now translate

Go ahead, go ahead now translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background