متن آهنگ Kill Em With Kindness از Selena Gomez

- Revival

- 44 👁

ژانر: پاپ

موضوع: امید - غیره
The world can be a nasty place translate You know it, I know it, yeah translate We don't have to fall from grace translate Put down the weapons you fight with translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Go ahead, go ahead, go ahead now translate We're running out of time translate Chasing our lies translate Everyday a small piece of you dies translate Always somebody translate You're willing to fight, to be right translate

Your lies are bullets translate Your mouth's a gun translate And no war in anger translate Was ever won translate Put out the fire before igniting translate Next time you're fighting translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Go ahead, go ahead, go ahead now translate Go ahead, go ahead now translate Go ahead, go ahead now translate Your lies are bullets translate Your mouth's a gun translate No war in anger translate Was ever won translate Put out the fire before igniting translate Next time you're fighting translate

Kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Kill 'em with kindness translate Go ahead, go ahead, go ahead now translate Go ahead, go ahead now translate Go ahead, go ahead now translate Go ahead, go ahead now translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه