متن و ترجمه آهنگ Forget Forever از Selena Gomez

- Stars Dance

- 591 👁

ژانر: پاپ

موضوع: تنهایی - دل شکستگی
I told, I told, I told myself again من گفتم،من گفتم،به خودم دوباره گفتم I'm never running back on what I said translate Trying not to run but you're so far away, so far away translate Listen to the conscience in my head translate I'm conscious but I'm lonely halfway dead translate Tired of the things you never, you never said translate You never said translate Our love was made to rule the world translate You came and broke the perfect girl translate Our love was made to rule the world translate Our love was made to rule the world translate You left me wanting what we were translate Our love was made to rule the world translate

Forget Forever, Forget Forever translate Forget you ever knew my name, my name, my name, my name translate I know, I know, I know we can't pretend translate That we were never lovers in the end translate I've tried to tell myself this pain translate Would go away just go away translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Our love was made to rule the world translate You came and broke the perfect girl translate Our love was made to rule the world translate Our love was made to rule the world, translate You left me wanting what we were translate Our love was made to rule the world translate Forget Forever, Forget Forever translate Forget you ever knew my name, my name, my name, my name translate Forget Forever, translate

Forget you ever knew my name, my name, my name, my name translate Our love was made to rule the world translate You came and broke the perfect girl translate Our love was made to rule the world translate Our love was made to rule the world, translate Forget Forever, Forget Forever translate Forget you ever knew my name, my name, my name, my name translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه