تصویر آهنگ Fetish از Selena Gomez Gucci Mane

متن و ترجمه آهنگ Fetish از Selena Gomez Gucci Mane

آلبوم: Fetish

👁 ١٢٧٨Take it or leave it بگیرش و رهاش کن

Baby take it or leave it عزیزم یا بگیرش یا رهاش کن

But I know you won't leave it اما من میدونم تو رهاش نمیکنی

'Cause I know that you need it چون میدونم بهش نیاز داری

Look in the mirror به اینه نگاه کن

When I look in the mirror وقتی در آینه نگاه می کنم

Baby I see it clearer عزیزم من واضح تر میبینم

Why you wanna be nearer چرا میخوای نزدیکتر باشی

I'm not surprised من متعجب نشدم

I sympathize, ah من همدردی میکنم

I can't deny من نمیتونم انکار کنم

Your appetite, ah اشتیاق تو

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

I push you out and you come right back من تو را هل می دهم و تو همان موقع برمی گردی

Don't see a point in blaming you دلیلی در سرزنش کردن خودت نمی بینی

If I were you, I'd do me too من اگه جای تو بودم منم همین کارو میکردم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

I push you out and you come right back من تو را هل می دهم و تو همان موقع برمی گردی

Don't see a point in blaming you دلیلی در سرزنش کردن خودت نمی بینی

If I were you, I'd do me too من اگه جای تو بودم منم همین کارو میکردم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Reaching your limit رسیدن به حد خود

Say you're reaching your limit بگو به حد خود رسیده ای

Going over your limit از حد خود گذشتن

But I know you can't quit it اما من میدونم که نمیتونی آن را ترک کنی

Something about me چیزی در مورد من

Got you hooked on my body تو رو قفل بدن من کرده

Take you over and under and twisted up like origami تو رو بالا و پایین میکنه و بهت پیچ و تاب میده درست مثل اریگامی

I'm not surprised من متعجب نشدم

I sympathize, ah من همدردی میکنم

I can't deny من نمیتونم انکار کنم

Your appetite, ah اشتیاق تو

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

I push you out and you come right back من تو را هل می دهم و تو همان موقع برمی گردی

Don't see a point in blaming you دلیلی در سرزنش کردن خودت نمی بینی

If I were you, I'd do me too من اگه جای تو بودم منم همین کارو میکردم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

I push you out and you come right back من تو را هل می دهم و تو همان موقع برمی گردی

Don't see a point in blaming you دلیلی در سرزنش کردن خودت نمی بینی

If I were you, I'd do me too من اگه جای تو بودم منم همین کارو میکردم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

متن آهنگ Fetish از Selena Gomez Gucci Mane

It's Gucci! این گوچی هست

The way you walk, the way you talk راه رفتنت، طرز حرف زدنت

I blame you 'cause it's all your fault من تو رو سرزنش میکنم، چون همه چیز تقصیر توعه

You're playin' hard, don't turn me off داری سخت بازی میکنی، منو خاموش نکن

You actin' hard, but I know you soft تو سخت عمل میکنی، اما میدونم که منعطفی

You my Fetish, I'm so with it تو طلسم منی،خیلی با این موضوع حال میکنم

All these rumors bein' spreaded همه این شایعات در حال پخش شدننMight as well go 'head and whip it translate

'Cause they sayin' we already did it "چون آنها می گویند" ما قبلاً این کار را انجام داده ایم

Call on Gucci if you ever need me اگر زمانی به من نیاز داشتید با گوچی تماس بگیرید

I'll be South Beach in the drop top gleamin' من ساحل جنوبی خواهم بود در قطره نهایت درخشش

Water diamonds, Aquafina الماس آب، آکوافینا(شرکت زیرمجموعه پپسی)

Just need you in a blue bikini فقط به تو با یک بیکینی آبی نیاز دارم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

I push you out and you come right back من تو را هل می دهم و تو همان موقع برمی گردی

Don't see a point in blaming you دلیلی در سرزنش کردن خودت نمی بینی

If I were you, I'd do me too من اگه جای تو بودم منم همین کارو میکردم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

I push you out and you come right back من تو را هل می دهم و تو همان موقع برمی گردی

Don't see a point in blaming you دلیلی در سرزنش کردن خودت نمی بینی

If I were you, I'd do me too من اگه جای تو بودم منم همین کارو میکردم

You got a Fetish for my love تو برای عشق من یه طلسم گرفتی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background