متن آهنگ Come & Get It (Cosmic Dawn Club remix) از Selena Gomez

- Slow Down

- 0 👁The club isn't the best place to find a lover translate So the bar is where I go translate Me and my friends at the table doing shots translate Drinking fast and then we talk slow translate And you come over and start up a conversation with just me translate And trust me I'll give it a chance now translate Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox translate And then we start to dance, and now I'm singing like translate Girl, you know I want your love translate Your love was handmade for somebody like me translate Come on now, follow my lead translate I may be crazy, don't mind me translate Say, boy, let's not talk too much translate Grab on my waist and put that body on me translate Come on now, follow my lead translate Come, come on now, follow my lead translate I'm in love with the shape of you translate We push and pull like a magnet do translate Although my heart is falling too translate I'm in love with your body translate And last night you were in my room translate And now my bed sheets smell like you translate Every day discovering something brand new translate I'm in love with your body translate Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I I'm in love with your body translate Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I I'm in love with your body translate Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I I'm in love with your body translate Every day discovering something brand new translate

I'm in love with the shape of you translate One week in we let the story begin translate We're going out on our first date translate You and me are thrifty, so go all you can eat translate Fill up your bag and I fill up a plate translate We talk for hours and hours about the sweet and the sour translate And how your family is doing okay translate Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat translate Tell the driver make the radio play, and I'm singing like translate Girl, you know I want your love translate Your love was handmade for somebody like me translate Come on now, follow my lead translate I may be crazy, don't mind me translate Say, boy, let's not talk too much translate Grab on my waist and put that body on me translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Come on now, follow my lead translate Come, come on now, follow my lead translate I'm in love with the shape of you translate We push and pull like a magnet do translate Although my heart is falling too translate I'm in love with your body translate And last night you were in my room translate And now my bed sheets smell like you translate Every day discovering something brand new translate I'm in love with your body translate Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I I'm in love with your body translate Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I I'm in love with your body translate Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I I'm in love with your body translate Every day discovering something brand new translate I'm in love with the shape of you translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate

Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate I'm in love with the shape of you translate We push and pull like a magnet do translate Although my heart is falling too translate I'm in love with your body translate Last night you were in my room translate And now my bed sheets smell like you translate Every day discovering something brand new translate I'm in love with your body translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate I'm in love with your body translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate I'm in love with your body translate Come on, be my baby, come on translate Come on, be my baby, come on translate I'm in love with your body translate Every day discovering something brand new translate I'm in love with the shape of you translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه