متن آهنگ Birthday از Selena Gomez

- Stars Dance

- 546 👁Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday when I party like that translate Every night's my Birthday translate They don't know, so it's okay translate Tell 'em that it's my Birthday, when I party like that translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate Happy as can be translate Fallin' into you, fallin' into me (so yummy!) translate How do you do? translate Come and meet the queen translate Cake and cream translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday when I party like that translate Every night's my Birthday translate They don't know, so it's okay translate Tell 'em that it's my Birthday, when I party like that translate

(Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate Feeling fine and free translate Crashing into you, crashing into me (so yummy!) translate It's all I wanna do translate Come and dance with me translate Pretty please translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday when I party like that translate Every night's my Birthday translate They don't know, so it's okay translate Tell 'em that it's my Birthday, when I party like that translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Blow your dreams, blow your dreams translate Blow your dreams away with me translate Party on baby! translate Tell 'em that it's my Birthday translate

Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday when I party like that translate Every night's my Birthday translate They don't know, so it's okay translate Tell 'em that it's my Birthday, when I party like that translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday translate Tell 'em that it's my Birthday when I party like that translate Every night's my Birthday translate They don't know, so it's okay translate Tell 'em that it's my Birthday, when I party like that translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate (Uh, uh-uh-uh) Jazz it up translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه