متن و ترجمه آهنگ A Year Without Rain از Selena Gomez The Scene

آلبوم: A Year Without Rain

👁 ٩٦٦
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرCan you feel me when I think about you? میتونی منو احساس کنی وقتی دارم بهت فکر میکنم؟

With every breath I take با هر نفسی که میکشم

Every minute, no matter what I do هر دقیقه، مهم نیست چکار میکنم

My world is an empty place دنیای من یک جای خالیست

Like I've been wondering the desert for a thousand days translate

Don't know if it's a mirage, but I always see your face, baby translate

I'm missing you so much من خیلی دلم برات تنگ شده

Can't help it, I'm in love نمیتونم کاریش کنم، من عاشقم

A day without you is like A Year Without Rain یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه

I need you by my side من نیاز دارم تو کنارم باشی

Don't know how I'll survive نمیدونم چطوری باید نجات پیدا کنم

A day without you is like A Year Without Rain, oh یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه، اوه

Whoa whoa اوه اوه

The stars are burning, I hear your voice in my mind ستاره ها دارن میسوزن، من صدای تو رو تو سرم میشنوم

Can't you hear me calling? نمیتونی بشنوی دارم صدات میزنم ؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

My heart is yearning, like the ocean that's running dry translate

Catch me I'm falling من را بگیر من دارم می افتم

It's like the ground is crumbling underneath my feet مثل این که زمین در حال شکستن و من در حال افتادن باشم

Won't you save me? ایا نجاتم نمی دهی

There's gonna be a monsoon when you get back to me وقتی قراره برگردی یک عالمه بارون باد

Oh, baby اه عزیزم

I'm missing you so much من خیلی دلم برات تنگ شده

Can't help it, I'm in love نمیتونم کاریش کنم، من عاشقم

A day without you is like A Year Without Rain یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه

I need you by my side من نیاز دارم تو کنارم باشی

Don't know how I'll survive نمیدونم چطوری باید نجات پیدا کنم

A day without you is like A Year Without Rain, oh یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه، اوه

Whoa whoa اوه اوه

So let this drought come to an end translate

متن آهنگ A Year Without Rain از Selena Gomez The Scene

And make this desert flower again و باعث بشم تو این صحرا دوباره گل بروید

I'm so glad you found me خیلی خوشحالم که پیدام کردی

Stick around me baby, baby, baby, ooh translate

It's a world of wonder with you in my life translate

So hurry, baby, don't waste no more time پس عجله کنم عزیزم، بیشتر از این وقت رو تلف نکنAnd I need you here translate

I can't explain, but day without you is like A Year Without Rain, oh نمیتونم توصیفش کنم ولی یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه، اوه

Whoa whoa اوه اوه

I'm missing you so much من خیلی دلم برات تنگ شده

Can't help it, I'm in love نمیتونم کاریش کنم، من عاشقم

A day without you is like A Year Without Rain یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه

I need you by my side من نیاز دارم تو کنارم باشی

Don't know how I'll survive نمیدونم چطوری باید نجات پیدا کنم

A day without you is like A Year Without Rain, oh یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارونه، اوه

Whoa whoa اوه اوه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background