متن آهنگ Mad Love از Sean Paul David Guetta Becky G

- 415 👁

ژانر: پاپ
Jiggle up yuh body translate Jiggle up yuh sinting translate Love me, love me like that translate Love me like we ain't never let go (How you mean?) translate Love me, love me like that translate Poco, poco, muy, muy lento (Zeen!) translate Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York (Woop, woop, woop, woop) translate Love me, love me like that translate Love me, give me some Mad Love translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Love me, give me some Mad Love translate Baby girl cau' me lovin' how your body fat, gimme some a dat translate Lovin' how your booty pop when the beat drop translate Come in my baby when you do it is a wrap translate Love the energy when you fling it up back translate Steppin' in gyal you pepparin', you ever look hot translate Epic win gyal, you know say you never yet flop translate I know I see weh mi wah fi attack translate Mi eye deh 'pon she, precise and exact translate Good lord, girl, yuh going so hard (Woo) translate Girl your legs look the best when I'm spreadin' the two apart translate (Oh, yeah yeah yeah) translate

Good lord, why you going so hard? (Do it, girl) translate Boy, I'm tryna be good but you're making me be so bad translate (Bidi, bang, bang, bang) translate Love me, love me like that translate Love me like we ain't never let go (How you mean?) translate Love me, love me like that translate Poco, poco, muy, muy lento (Zeen!) translate Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York (Woop, woop, woop, woop) translate Love me, love me like that translate Love me, give me some Mad Love translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Watch the tempo, watch the tempo translate Love me, give me some Mad Love (Bidi bang) translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Love me, give me some Mad Love (Woop, woop, woop, woop) translate (Bidi, bang, bang, bang) translate Spin like a propeller you a da in ting translate Spin my girl, cau' you know how to swing translate Jiggle up your body, jiggle up di sinting translate Unquestionable you a run the sinting translate Stepping in, 'bout to get it but you ever look hot translate I'm the queen, boy, you know that you never yet flop translate Are yoy ready fi a night of loving translate Wid the stamina king? Mi hear you body callin' translate Good lord, girl, yuh going so hard (Woo, woo, woo) translate Girl your legs look the best when I'm spreadin' the two apart translate (Oh, yeah yeah yeah) translate Good lord, why you makin' it so hard? translate Ain't it good enough for you, you ready break down my guard (Bing, bing, bing) translate

Love me, love me like that translate Love me like we ain't never let go (Let go) translate Love me, love me like that translate Poco, poco, muy, muy lento translate Take your time and do it just like we were in Jamaica or New York translate (Bidi, bang, bang, bang) translate Love me, love me like that translate Love me, give me some Mad Love translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Love me, give me some Mad Love (Bidi, bang, bang, bang) translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Watch the tempo, watch the tempo translate Love me, give me some Mad Love (Woop, woop, woop, woop) translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه