متن و ترجمه آهنگ Get Busy از Sean Paul

- 4583 👁
متن و ترجمه آهنگ Get Busy از Sean Paul امتیاز 7.1 از 7 نظر متن و ترجمه آهنگ Get Busy از Sean PaulShake that thing Miss Kana Kana اونو بلرزونش خانم کانا کانا Shake that thing Miss Annabella اونو بلرزونش خانم انابلا Shake that thing yan Donna Donna اونو بلرزونش خانم دانا دانا Jodi and Rebecca جودی و ربکا Woman Get Busy translate Just shake that booty non-stop اون کونو بی‌وقفه بلرزونید When the beat drops وقتی ضربان افت میکند Just keep swinging it get jiggy فقط ب نوسان آن ادامه دهید Get crunked up translate Percolate anything you want to call it ب هر چیزی ک میخواهید صداش کنید نفوذ کنید Oscillate you hip and don't take pity translate Me want fi see you get live among translate the riddim when me ride translate And me lyrics a provide electricity translate Gal nobody can tell you nuttin' هیچ کی هیچی نمیتونه بهت بگه دختر Can you done know your destiny translate Yo sexy ladies want par with us translate In a the car with us translate Them nah war with us translate In a the club them want flex with us translate To get next to us تا کنار ما قرار بگیرن Them cah vex with us translate From the day me born jah ignite me flame translate gal a call me name translate and jah its me fame translate Its all good girl turn me on translate Til a early mornin' translate Let's get it on translate Let's get it on til a early morning translate Girl it's all good just turn me on translate Woman don't sweat it translate Don't get agitate just gwaan rotate translate Can anything you want you know translate You must get it translate From you name a mentuin translate Don't ease the tension just run the program translate gals wan pet it translate Just have a good time فقط وقت خوبی داشته باش Gal free up unu mind caw nobody can dis you translate Man won't let it can translate You a the number one gal translate

Wave you hand translate Make them see you wedding band translate Yo sexy ladies want par with us translate In a the car with us translate Them nah war with us translate In a the club them want flex with us translate To get next to us تا کنار ما قرار بگیرن Them cah vex with us translate From the day me born jah ignite me flame translate gal a call me name translate and jah its me fame translate Its all good girl turn me on translate Til a early mornin' translate Let's get it on translate Let's get it on til a early morning translate Girl it's all good just turn me on translate Woman Get Busy خانم ها مشغول بشید Just shake that booty non-stop اون کونو بی‌وقفه بلرزونید When the beat drops وقتی ضربان افت میکند Just keep swinging it get jiggy فقط ب نوسان آن ادامه دهید download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Get crunked up translate Percolate anything you want to call it ب هر چیزی ک میخواهید صداش کنید نفوذ کنید Oscillate you hip and don't take pity translate Me want fi see you get live pon translate The riddim when me ride translate And me lyrics a provide electricity translate Gal nobody can tell you nuttin' هیچ کی هیچی نمیتونه بهت بگه دختر Can you done know your destiny translate Yo sexy ladies want par with us translate In a the car with us translate Them nah war with us translate In a the club them want flex with us translate To get next to us تا کنار ما قرار بگیرن Them cah vex with us translate From the day me born jah ignite me flame translate gal a call me name translate and jah its me fame translate Its all good girl turn me on translate Til a early mornin' translate Let's get it on translate Let's get it on til a early morning translate Girl it's all good just turn me on translate Yo, Shake that thing translate Miss Kana Kana shake that thing translate Yo, Annabella shake that thing translate Miss Donna Donna translate Yo Miss Jodi you're di one translate And Rebecca translate Yo shake that thing translate Yo Joanna shake that thing translate Yo Annabella shake that thing translate Miss Kana Kana translate

so me go so then translate Yo sexy ladies want par with us translate In a the car with us translate Them nah war with us translate In a the club them want flex with us translate To get next to us تا کنار ما قرار بگیرن Them cah vex with us translate From the day me born jah ignite me flame translate gal a call me name translate and jah its me fame translate Its all good girl turn me on translate Til a early mornin' translate Let's get it on translate Let's get it on til a early morning translate Girl its all good just turn me on translate Yo sexy ladies want par with us translate In a the car with us translate Them nah war with us translate In a the club them want flex with us translate To get next to us تا کنار ما قرار بگیرن Them cah vex with us translate From the day me born jah ignite me flame translate gal a call me name and its me fame translate Its all good girl turn me on translate ‘Til a early morn' Let's get it on translate Let's get it on ‘til a early morning Girl it's all good just turn me on translate Let's get it on ‘til a early morning Girl it's all good just turn me on translate download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه