متن آهنگ 7alef Ma Anam از Se Saud Caty C8

آلبوم: Se Saud

👁 ٢٤Si translate

Lui-G translate

Por primera vez en sentimiento verdad translate

Baby nosotros queremos decirte que en verdad translate

tu de alguna manera u otra tu eres especial translate

por decir translate

Mmmm yo no puedo dejar de quererte translate

Baby para que si yo contigo me siento bien translate

Se me hace difícil no verte!!!

Te explico por que translate

Tu para mi eres mi gata oficial (BIS) translate

La que tiene conocimientos de mis pensamientos translate

La que sabe hasta mi fecha de mi nacimiento, translate

la que sabe donde trabajo y mi dirección

La única que amanece conmigo en mi habitación,

la que conoce a mi may y a mi pay translate

A La que le hablo claro y le digo lo que hay, translate

a que me acepta como soy, siempre sabe donde estoy translate

y hasta el sol de hoy la única que atención le doy

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Tu eres mi gata oficial! translate

Mmmm yo no puedo dejar de quererte translate

Baby para que si yo contigo me siento bien translate

Se me hace difícil no verte

Te explico por que translate

Tu para mi eres mi gata oficial translate

Yo se que te hago sentir mal porque me porto mal translate

No se porque lo hago, es que soy medio anormal translate

Y aunque aveces me encojono translate

y me pongo medio potron…

Tu sabes que te quiero un monton! translate

Tu eres mi gata oficial mi nena la que esta conmigo translate

en las malas y en las buenas translate

Por la que yo cuento y puede contar conmigo translate

la que presento como mi mujer ante mis amigos translate

Mi gata oficial la que tomo de la mano translate

a donde quiera que vamos, La única que siempre llamo

متن آهنگ 7alef Ma Anam از Se Saud Caty C8

Mi gata oficial translate

La que sabe mis problemas *** quien discuto temas, translate

a la que le cuento mis penas translate

Mi gata oficial translate

La que *** a jangiar la que me gusta abrazar translatey me estremece al besar translate

Tu eres mi gata oficial translate

La que le doy explicaciones translate

con la que tengo relaciones sin condones translate

Mi gata oficial translate

Mmmm yo no puedo dejar de quererte translate

Baby para que si yo contigo me siento bien translate

Se me hace difícil no verte

Te explico por que translate

Tu para mi eres mi gata oficial (BIS) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background