تصویر آهنگ Kashky Shah Boodam از Sattar

دانلود + متن آهنگ Kashky Shah Boodam از Sattar

آلبوم: Gelayeh

👁 ١٧٧میگم کاشکی که شاه بودم شاه تو غصه ها بودم

به فکر چاره ای واسه تموم ادما بودم

رو پشت و بوم خانه ها تمومو را گل می کاشتم

خانه فقیر و دارا ناودون طلا میزاشتم

میگم کاشکی که شاه بودم شاه تو غصه ها بودم

دانلود آهنگ Kashky Shah Boodam از Sattar

به فکر چاره ای واسه تموم ادما بودم

میگفتم هر کی داره کبوتر و قناری

رها کنه به عشقه روز های بیقراری

فقیررا پول میدادم زندونی ها را ازاد

هر چی کویر خشکه خودم میکردم اباد

میگم کاشکی که شاه بودم شاه تو غصه ها بودم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

به فکر چاره ای واسه تموم ادما بودم

هر کس بدین به کیش خود سرگرم قوم و خود هرکس به اعتقادش منطق و عدل دادش هرکس با اعتقادش منطق و عدل و داداش

یک گلخانه یک می خونه سر تموم گذرا

واسه ی تموم عاشقا واسه همه رهگذر

میگم کاشکی که شاه بودم شاه تو غصه ها بودم

به فکر چاره ای واسه تموم ادما بودم

ی مدرسه میساختم به قدر هفتا دری

که از تموم دنیا فقط بیان تماشا

هرکی عروسی میکرد هفتا شتر جاهازش

مال و منال و ثروت به قدر بی نیازش

متن آهنگ Kashky Shah Boodam از Sattar

میگم کاشکی که شاه بودم شاه تو غصه ها بودم

به فکر چاره ای واسه تموم ادما بودمهر کس بدین به کیش خود سرگرم قوم و خود هرکس به اعتقادش منطق و عدل دادش هرکس با اعتقادش منطق و عدل و داداش

یک گلخانه یک می خونه سر تموم گذرا

واسه ی تموم عاشقا واسه همه رهگذر

میگم کاشکی که شاه بودم شاه تو غصه ها بودم

به فکر چاره ای واسه تموم ادما بودم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background