متن آهنگ Baaj از Sattar

👁 ٧٤می سوزم و می سوزم با زخم تو می سازم

با هر غزل چشمت من قافیه می بازم

پیش از تو فقط شعرم معراج غرورم بود

ای از همه بالاتر اینک به تو می نازم

این سفره ی خالی را تو نان غزل دادی

ای پر برکت گندم من از تو می آغازم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

من اهل زمین بودم فواره نشین بودی

با دست تو پیدا شد بال همه پروازم

از شینم هر لاله اسب و کوزه پر کردم

تازم با عشق تو رادیدم تا اوج تو می

هیهای مرا بشنو اسب و من دل خسته

متن آهنگ Baaj از Sattar

من چاوش بی خویشم با هق هق آوازم

راه سفر عاشق از گردنه بندان پرنا مردم اگر از خون این باج نپردازم

میسوزم و میسوزم،با زخم تو میسازم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background